Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

Prijs Wivina Demeester voor Excellent Bouwheerschap 2019, Park Zeen

PWDM19 - Masterplan laureaat

Het masterplan voor het Park het Zeen is een deelproject binnen het Openruimtenetwerk Woluwebekken, een blauw-groen netwerk in de volledige vallei van de Woluwe en haar zijbeken, dat verschillende open ruimtes in de regio met elkaar verbindt, zowel recreatief als landschappelijk en ecologisch. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) brengt als initiator en trekker van dit landinrichtingsproject verschillende Vlaamse administraties en gemeenten samen om dit te realiseren, en stemt alle deelprojecten zorgvuldig op elkaar af.

De jury prijst het project voor de strategische keuzes die gemaakt werden: het blootleggen van de ingebuisde beek, het aanpakken van overstromingsproblemen door de waterbergingscapaciteit te vergroten, het ontharden, het zorgen voor een betere toegankelijkheid, de aandacht voor waterkwaliteit, recreatie, een uitgekiend maaibeheer, biodiversiteit en ecologie. Door een participatietraject met de buurtbewoners is men erin geslaagd twee asfaltwegen uit te breken en daarmee het park uit te breiden. Een overgedimensioneerde straat werd omgezet in park, en een andere weg, die gebruikt werd als sluiproute, werd omgevormd tot een zachte en veilige fiets- en wandelverbinding. Ook op andere locaties kan dit project inspireren om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit van een buurt te verbeteren en tegelijk een meer klimaatbestendige omgeving te creëren.

De jury waardeert de gedrevenheid van de VLM om af te stemmen met alle mogelijke overheidspartners en middenveldorganisaties en zo tot een gedragen visie voor het gebied te komen. Het plan werd zorgvuldig opgebouwd in nauw overleg met alle partners en buurtbewoners, met de nodige aandacht voor participatie- en communicatiemomenten. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurt trots is op zijn park en de sociale controle over het park is versterkt.

Het is bijzonder interessant hoe op alle schaalniveaus wordt ingezet en hoe die mooi op elkaar afgestemd worden, waardoor het masterplan ook op alle schaalniveaus wérkt.

PWDM19 - Masterplan laureaat Vlaamse Landsmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij krijgt de titel van laureaat voor het project 'Park Zeen'.

PWDM19 Architectuur laureaat
PWDM19 / Kunst laureaat
PWDM19 / Nominaties

Masterplan

  • Park Groot Schijn, Stad Antwerpen
  • Park De Nieuwe Koers, Sint-Monica vzw en stad Oostende

Architectuur

  • WZC Huis Perrekes, Huis Perrekes vzw