Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

Provinciaal domein Het Zwin

PWDM16_Het Zwin_Provincie West-Vlaanderen ©Niels Donckers

PWDM16 - Architectuur

De Provincie West-Vlaanderen ontwikkelde in partnerschap met het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een bezoekersinfrastructuur voor het Zwin Natuurpark en de Vlaamse Zwinvlakte. Hierbij werd vanaf de projectmissie tot exploitatie voor een geïntegreerde projectbenadering gekozen, waarbij verschillende beleidsdomeinen (natuur en leefmilieu, toerisme en recreatie, mobiliteit,…) samenkwamen. De nieuwbouw aan de rand van het Zwinpark functioneert regionaal, het is ook een toegang tot de Zwinvlakte en een onthaal voor de ruimere Zwinstreek.

Het programma bestond uit verschillende delen (bezoekerscentrum met tentoonstellingsruimtes, restaurant en ruimtes voor seminaries; een kijkcentrum met observatieruimte; educatieve ruimtes, een gebouw voor groenbeheer, een parking, natuurinrichting en wandelinfrastructuur,…) gericht zowel op het grote publiek (met aandacht voor kinderen) als op natuurgidsen en -professionals. De opgave was dus niet alleen architectonisch, maar ook landschappelijk, stedenbouwkundig en didactisch.

De gebouwen en de buiteninfrastructuur integreren zich horizontaal in het vlakke natuurlandschap. De eenduidige vormgeving en de keuze van materialen (hout en bekist beton) zorgen voor een fijngevoelige architectuur. De sterkte van het landschap wordt ondersteund en er wordt een attractieve natuurbeleving aangeboden.

De samenwerking tussen vele verschillende publieke actoren (Vlaamse overheid, provincie, gemeente en partners uit Zeeland, in het kader van Europese programma’s) en een complexe fysische (hoogwaardig natuurgebied) en maatschappelijke context zorgden voor een complex proces, dat door een adequate projectplanning en volgehouden projectopvolging tot een kwaliteitsvol resultaat heeft geleid.

PWDM16 - Architectuur Provinciebestuur West-Vlaanderen

De provincie West-Vlaanderen krijgt de titel van laureaat voor het project 'Het Zwin'.

PWDM16 / Laureaat 1
PWDM16 / Laureaat 3
PWDM16 / Nominaties

PWDM16 - Architectuur
AG VESPA
Gate15

PWDM16 / Eervolle vermelding

PWDM16 - Masterplan
Stad Antwerpen
Masterplan Cultuurcentra Antwerpen