©Google Maps

OAG2307 Opmaak masterplan vrijetijdssites Oostkamp

Oostkamp telt twee vrijetijdssites waar de inwoners een gevarieerd aanbod aan sportieve en socioculturele activiteiten kunnen vinden. De Valkaart (13,6 ha) is het kloppende hart van het verenigingsleven in het centrum van de gemeente. De site herbergt het cultuur- en sportcentrum met een vernieuwde theaterzaal, een zwembad, drie sportzalen, een mattensportzaal en een danszolder. Er is ook plaats voor drie jeugdverenigingen (KSA, FOS en Oostkapjes), een handboogschuttersclub, een atletiekclub, een tennisclub en een voetbalclub. Ook senioren (32 petanquebanen) en jongeren (een skatepark) vinden makkelijk de weg naar dit park. Tot slot zijn er ook drie horecazaken, een kinderopvanginitiatief en een initiatief beschut wonen gevestigd.

Voor het park De Valkaart werd in 2016 een parkbeheersplan opgemaakt waarin de focus ligt op het herstel van de historische parkdelen (Engelse landschapsstijl), op bos- en boombeheer​ en op het opwaarderen van de vijvers en de aanleg van een ligweide.​ De gemeente overweegt momenteel een verhuizing van jeugdhuis Den Artisjoc en de Boulodroom (overdekte petanquebaan) naar De Valkaart. Die uitbreidingen moeten gebeuren in synergie met de andere activiteiten en doelgroepen. Daarnaast moet er ten laatste eind 2024 een beslissing worden genomen over de vervanging van het dertig jaar oude zwembad. Blijft dit zijn plaats op de site behouden of niet?

De Valkaart wordt geregeld belast met veel autoverkeer en vooral een grote parkeerdruk ’s avonds en tijdens het weekend. De verkeersafwikkeling naar en op de site moet herdacht worden zodat die optimaal kan verlopen zonder de beleving van het park aan te tasten.

De site Ridefort ligt in het centrum van deelgemeente Ruddervoorde, is zo’n 5 ha groot en omvat een sportzaal, een mattensportzaal, een polyvalente evenementenzaal, een cafetaria, een vergaderzaal met keuken, een bibliotheek en enkele lokalen voor o.a. het deeltijds kunstonderwijs. De site biedt ook plaats aan drie jeugdverenigingen (KSA, Scouts en KLJ), een voetbalclub, een modelspooratelier en een buitenschoolse kinderopvang. Het sport- en cultuurcomplex werd acht jaar geleden volledig gerenoveerd, maar de jeugdlokalen zijn sterk verouderd en niet meer op maat van het groeiende ledenaantal. Ook de accommodatie van de voetbalclub is niet meer aangepast aan de ambities. De erfpachtovereenkomst van het modelspooratelier loopt af in 2026 en er moet een beslissing worden genomen over de toekomstige huisvesting: al of niet herlokaliseren?

Aan de oostzijde van de site ligt de vrije basisschool De Kiem. De scholengroep ambieert een vernieuwing van zijn accommodatie en staat open voor multifunctioneel gebruik van gebouwen en buitenruimtes. De opportuniteiten die een gedeeld gebruik van de site Ridefort en de scholensite kunnen bieden, moeten terdege worden onderzocht.

Voor beide vrijetijdssites heeft de gemeente nood aan een toekomstvisie. Waar mogelijk wordt ingezet op gedeeld ruimtegebruik in de meest brede zin (lokalen, speelzones, parkings, doorsteken voor trage weggebruikers, …). Het streven naar een duurzame mobiliteit is eveneens een belangrijke doelstelling, in het bijzonder voor De Valkaart.

De gemeente Oostkamp wil met deze opdracht zowel voor de Valkaart als voor Ridefort een kader scheppen om de vrijetijdssites kwalitatief vorm te geven, zodat zowel het sport-, cultuur- als jeugdprogramma over voldoende ruimte kunnen beschikken. Door middel van ruimtelijk onderzoek kunnen de mogelijkheden voor herstructurering en synergie verbeeld worden. Tevens moet er voldoende aandacht gaan naar het versterken van de groenstructuur, de integrale beeldkwaliteit en naar duurzamere parkeeroplossingen en mobiliteitsvormen.

De toekomstvisies moeten worden ingebed in het masterplan ‘Futureproof Oostkamp’, waarin de gemeentelijke visie op publieke ruimte, bebouwde ruimte, handel en mobiliteit werd vastgelegd en dat de basis vormt voor de uitbouw van een levendig, aantrekkelijk, onthard en groen centrum. Ook de resultaten van de charette mobiliteit bieden belangrijke aanknopingspunten.

Voor deze opdracht wordt een ontwerpteam gezocht met kennis van en ervaring op het vlak van stedenbouw, publieke ruimte en mobiliteit. Van de ontwerpers wordt ook verwacht dat ze de gemeente ondersteunen bij de dialoogmomenten met gebruikers en stakeholders en dat zij dus over voldoende communicatieve vaardigheden beschikken om ruimtelijke keuzes te motiveren en met wervende beelden te enthousiasmeren.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2307 Opmaak masterplan vrijetijdssites Oostkamp Gemeentebestuur Oostkamp

De gemeente Oostkamp wenst een masterplan te laten opmaken voor de vrijetijdssites De Valkaart en Ridefort. Op de sites zullen laagdrempelige vrijetijdsactiviteiten worden voorzien die bereikbaar zijn voor de bewoners en die het aantrekkelijke groene karakter van de sites behouden.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 13 september 2023, 11 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 28 september, 14 uur.
  • 4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 7 oktober.
  • Presentatie van de offertes op 9 november 2023, vanaf 13 uur.
  • Opmaak eindrapport masterplan tegen eind mei 2024.
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 60.000 (excl. btw).

Vergoeding

4 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 2.500 (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Hedwig Truyts@vlaanderen.be