Watersportbaan Hazewinkel Willebroek ©Sport Vlaanderen

OAG2218 Masterplan watersportcentrum Willebroek

Sport Vlaanderen Willebroek is een van de dertien centra van Sport Vlaanderen. Het is een unieke site met een wereldwijd gerenommeerde watersportbaan. De focus ligt op kajakken en roeien, maar ook andere watersporten zoals windsurfen, zeilen, openwaterzwemmen en triatlon worden hier beoefend. Het centrum heeft een oppervlakte van 160 ha. De activiteiten worden georganiseerd op twee watervlakken: de watersportbaan Hazewinkel (60ha) en de Bocht (40 ha). De site is omgeven door prachtige natuur en grenst aan waardevolle natuurgebieden als Blaasveldbroek, Biezenweiden en Broek De Naeyer 

Naar aanleiding van de visienota 2020, waarin Sport Vlaanderen focust op breedtesport met overnachting, topsport, (sport)opleidingen en nichesport, heeft het agentschap de ambitie om van Sport Vlaanderen Willebroek een (top)sportcentrum te maken voor o.a. kajakken en roeien, naast breedtesport met overnachting. Het centrum moet een voorloper en een voorbeeld worden op het vlak van kwaliteit (infrastructureel en operationeel), innovatie (sportaanbod, technologie, exploitatie), ecologie, toegankelijkheid, (topsport)beleid,… 

De site werd zonder algemene ruimtelijke visie ontwikkeld waardoor de verschillende gebouwen, de sportinfrastructuur en de omgeving los van elkaar functioneren. De enorme potentie van de site wordt hierdoor niet maximaal benut. Bovendien voldoen veel gebouwen en de sportinfrastructuur niet meer aan de hedendaagse behoeften. Ze zijn verouderd en aan renovatie of vervanging toe, maar hieromtrent ontbreekt een duidelijke visie.

Van deze kans wil Sport Vlaanderen gebruik maken om met behulp van een masterplan de site om te vormen tot een (top)sportcentrum met uitzonderlijke (top)sportfaciliteiten en met respect voor de omgeving en de omliggende waardevolle natuurgebieden. Circulariteit, CO²-neutraliteit, ecologie en mobiliteit zijn hierbij aandachtspunten. Bijkomend is de gemeente Willebroek vragende partij om de mogelijkheid van een lokaal zwembad te onderzoeken op de site van Sport Vlaanderen Willebroek. In het masterplan dienen bijgevolg twee scenario’s ontwikkeld: met en zonder zwembad.

Sport Vlaanderen is op zoek naar een talentvol multidisciplinair team met kennis van en ervaring in masterplanning, architectuur, landschapsontwerp en ruimtelijke planning, dat vorm kan geven aan een masterplan met kwaliteitsvolle architectuur. Bij gunning van de opdracht dient het team zich bovendien te kunnen versterken met expertise inzake mobiliteit, sport, investerings- en exploitatievormen, implementatieplannen, samenwerkingsmodellen en cofinanciering, bevraging en behoefteonderzoek.

Voor deze opdracht worden volgende expertises verwacht:

Architectuur/masterplanning en landschapsarchitectuur, in een latere fase aangevuld met een expert sportinfrastructuur, een expert mobiliteit en een expert bevraging en behoefteonderzoek.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2218 Masterplan watersportcentrum Willebroek Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen wil van haar site in Willebroek een referentie maken qua architectuur en sportinfrastructuur voor het roeien en kajakken en zoekt hiervoor een multidisciplinair team met kennis van en ervaring in masterplanning, architectuur, landschapsontwerp en ruimtelijke planning. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 

Timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 17.06.2022, 11.00 uur.
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 06.07.2022.
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 02.09.2022.
  • Presentatie van de offertes op 14.09.2022., vanaf 10.00 uur.
  • Opmaak vanaf oktober 2022 (9 maanden).
ereloon

Voor de uitvoering van de opdracht wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van € 135.000 (excl. btw). 

Vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van € 7.500 (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Annelies Augustyns