OAG2109 Ruimtelijke toekomstvisie Roosdaal

De gemeente is op zoek naar geïnteresseerde ontwerpers met kennis en ervaring op het vlak van stedenbouw, landschap, architectuur, publieke ruimte en projectorganisatie.

De gemeente Roosdaal is een bloeiende landelijke gemeente met zo’n 11.600 inwoners, gelegen in het Pajottenland (Vlaams-Brabant) en grenzend aan de gemeenten Liedekerke, Ternat, Lennik, Gooik en de stad Ninove. De baseline ‘Er groeit iets’ weerspiegelt de kracht van de streek: Roosdaal staat niet stil, het is voortdurend in beweging en in volle groei.
In samenwerking met het Team Vlaams Bouwmeester wenst de gemeente op zoek te gaan naar een geïnteresseerd ontwerpteam dat met haar een gedifferentieerde ruimtelijke toekomstvisie voor de bebouwde ruimte kan ontwikkelen, die het ruimtelijk beleid zal helpen sturen.

De hoofdkern Pamel en de landelijke dorpskernen (Borchtlombeek, Strijtem en O.L.V.-Lombeek) zijn door lintbebouwing volledig met elkaar vergroeid. Vanuit deze zwaartepunten vertrekken bijkomende linten in alle richtingen. Dit sterk verlinte weefsel maakt het afbakenen van kerngebieden voor verdichting bijzonder moeilijk. Een toekomstvisie voor de verdere ontwikkeling van Roosdaal moet antwoorden bieden op de vraag, hoe een kwalitatieve ruimtelijke transitie kan worden waargemaakt waarbij het dorpse karakter in acht genomen wordt en de leefbaarheid van de kernen versterkt wordt.

De gemeente wenst, voor elk van de kernen, te bepalen waar er nog ruimte is voor verdichting en waar bijkomende bebouwing minder of niet meer gewenst is. Het ruimtelijk onderzoek moet dus resulteren in een toekomstbeeld op maat van de verschillende deelkernen. Er dient aangegeven welke rol elke kern kan opnemen en welke locaties strategisch ingezet kunnen worden om die rol ruimtelijk waar te maken. Welke referentie- en ankerpunten zijn aanwezig, of moeten er nog bijkomende gecreëerd worden? Hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen een relatie aangaan met het bestaande dorpsweefsel en zelfs iets toevoegen aan de gemeenschap? Welke dorpse karakteristieken bepalen de identiteit van de plek en hoe kunnen ze bewaard of zelfs versterkt worden? Welke rol speelt de publieke ruimte in de belevingskwaliteit van het dorp en hoe kan die versterkt worden?

Deze ruimtelijke analyse moet uitmonden in een aantal concrete beleidsaanbevelingen, en een programma van acties die een gefaseerde uitvoering van de toekomstvisie mogelijk maken. De gemeente rekent op de expertise van het ontwerpteam om haar te adviseren over de meest doelmatige werkwijze en om haar te begeleiden bij de opmaak van een concreet en resultaatgericht plan van aanpak dat voldoende kwaliteitssturend kan zijn. Het concreet uitwerken van deze beleidsinstrumenten wordt als voorwaardelijk gedeelte aan deze opdracht opgenomen.
De gemeente Roosdaal wenst het traject een participatief verloop te geven, waarbij een dialoog wordt opgestart met het college, de gemeenteraad, de GECORO en geïnteresseerde burgers.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een keuze te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

OAG2109 Ruimtelijke toekomstvisie Roosdaal Gemeentebestuur Roosdaal

De gemeente Roosdaal zoekt een interdisciplinair ontwerpteam dat haar kan bijstaan bij de opmaak van een ruimtelijke toekomstvisie voor haar deelkernen. Deze visie moet de gemeente ondersteunen bij de kwalitatieve aansturing van het ruimtelijk beleid.

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZB).

timing
  • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 20 september 2021, 11 uur
  • Toelichting van de opdracht aan de gekozen ontwerpers: 5 oktober 2021
  • 3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen 5 november 2021
  • Presentatie van de offertes op 12 november 2021, vanaf 10 uur
  • Opmaak toekomstvisie tegen juni 2022
budget

De opdracht bestaat uit een vast en een voorwaardelijk deel. Het vaste deel van de opdracht betreft de opmaak van de ruimtelijke toekomstvisie voor een forfaitair bedrag van 40.000 euro (excl. btw). Voor het voorwaardelijke deel van de opdracht bekijkt het ontwerpteam in samenspraak met de opdrachtgever welke van de voorgestelde instrumenten prioritair uitgewerkt kunnen worden binnen het voorgestelde budget van 20.000 euro (excl. btw). 

vergoeding

3 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 750 euro (excl. btw) voor een geldige offerte.

Contact

Meer info bij Eva Amelynck, projectverantwoordelijke, Team Vlaams Bouwmeester