OAG2011 Haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel

Inhoudelijke projectomschrijving

Stad Lommel wil zijn ambitie als belangrijke bestemming op de (inter)nationale toeristische markt verder versterken. Tevens wil men zand en glas(kunst) in het DNA van elke bewoner en bezoeker verankeren. Toerisme Lommel en Het GlazenHuis willen hun creatieve karakter zichtbaar maken voor de buitenwereld, in de stad, voor bewoners en bezoekers. Daarnaast zijn samen met de programmatie en het gebruik, de noden in de loop van de tijd geëvolueerd. Hiervoor wil men de bestaande gebouwen van Toerisme Lommel en Het GlazenHuis een meer kwalitatieve invulling geven.

In de gebouwen zijn momenteel de dienst Toerisme, Het GlazenHuis (Vlaams centrum voor hedendaagse glaskunst), het avondonderwijs glaskunst en de glasshop gehuisvest. Die laatste bevindt zich in het zogenaamde Huis Aerts, een oude afspanning die is vastgesteld als bouwkundig erfgoed. De site is gelegen aan het marktplein, in het centrum van Lommel.

Om deze ambitie waar te maken werden recent twee extra panden aangekocht in de Vryheyt, tegenover het GlazenHuis. Deze ruimtes kunnen worden meegenomen om het geheel een meer kwalitatieve inrichting te geven. Het is onderdeel van de studie om deze invulling te verwezenlijken met een zo groot mogelijke meerwaarde voor de dienst Toerisme en Het GlazenHuis. Dit zowel voor de bezoekers, als voor de kunstenaars, studenten en het eigen personeel.

Gewenste impact

Stad Lommel nationaal en internationaal steviger op de (toeristische) kaart zetten

Zand en glas zowel als materie als kunstvorm in het DNA van de Lommelaar brengen

Doelstellingen

 • Ambacht van het glasblazen meer onder de aandacht brengen
 • Drempel verlagen voor elke bezoeker
 • Exporuimte vergroten
 • Interactie met bezoekers versterken
 • Toegankelijkheid / beleving voor jeugd en scholen vergroten
 • Samensmelting van onthaal Toerisme en glasshop
 • Een kwalitatiever onthaal van onze bezoeker, zowel voor Toerisme als voor het GlazenHuis
 • Opwaarderen Marktplein en de as Dorp/Cultureel Centrum
 • Kwalitatieve en aangename werkplekken voor het eigen personeel
 • Integratie van een horeca-element?

De site moet een bruisende plek worden in de dorpskern van Lommel, met respect voor het dorpsgezicht en het waardevolle erfgoed. De stad ziet de opwaardering van de site als een kans om de levendigheid en de aantrekking van de kern te verhogen, de as tussen Dorp en Cultureel Centrum te versterken en de identiteit van Lommel in de verf te zetten.

Het al dan niet integreren van een horeca-element behoort ook tot de studieopdracht. In dit nieuwe project moeten alle functies een mooi en samenhangend geheel vormen, dat méér is dan de som van de delen.

Stad Lommel wenst een haalbaarheidsstudie met mogelijke ontwerppistes voor het maximaal benutten van het potentieel van de site. Er moet nagedacht worden over ruimtegebruik, beheer, circulatiestromen en de interactie met de buurt en de stad. Aan de hand van ontwerpend onderzoek dient deze haalbaarheidsstudie zowel de ruimtelijke als de financiële haalbaarheid te verhelderen. De opdrachtgever verwacht advies over de fasering, de timing en het budget. De studie moet de gemeente de nodige inzichten geven om te komen tot een voorkeurscenario voor verder ontwerp en uitvoering in een tweede fase. Men wil met andere woorden de voor- en nadelen van een eenvoudige verbouwing kunnen afwegen ten opzichte van een meer ingrijpende aanpassing, en dit zowel functioneel als budgettair.

Het Team Vlaamse Bouwmeester begeleidt het hele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmeldingen zijn louter voor intern gebruik bij de opdrachtgever en het Team Vlaams Bouwmeester. De aanmeldingen zullen nergens bekendgemaakt worden.

de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel

de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel

de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel

 

OAG2011 Haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel Toerisme Lommel

De opdrachtgever zoekt een multidisciplinair ontwerpteam met kennis en ervaring in architectuur en inrichting van musea en belevingsruimten voor de opmaak van een haalbaarheidsstudie voor de verbouwing en opwaardering van de dienst Toerisme en Het GlazenHuis te Lommel. 

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking

timing
 • Geïnteresseerden kunnen zich melden tot 14 december 2020, 18.00 uur
 • Toelichting van de opdracht aan de geselecteerde ontwerpers + plaatsbezoek: 11 januari 2021, 13.00 uur.
 • Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen vrijdag 5 februari 2021, 13.00 uur.
 • Presentatie van de offertes tijdens week van 15 februari 2021.
 • Startoverleg: begin maart 2021.
 • Afronden haalbaarheidsstudie: uiterlijk eind mei 2021
budget

Voor de opmaak van de ontwikkelingsvisie wordt een forfaitaire vergoeding voorzien van 35.000 euro (excl. btw) 

Vergoeding

Drie teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.500 euro (excl. btw) voor een geldige offerte. 

Contact

Meer info bij Jouri De Pelecijn