OAG1704 Ontwerpend onderzoek voor het pilootproject KOTMET

Pilootprojecten 'Studenten Maken Stad'

Met zo’n 90.000 studenten en vijftig instellingen voor hoger onderwijs is Brussel de grootste studentenstad van het land. De nood aan meer en betere woningen voor een verder aangroeiende studentenpopulatie is hoog. De ontwikkeling van nieuwe studentenhuisvesting moet echter meer zijn dan het louter vervullen van een behoefte: het is een opportuniteit om wijken te activeren, publieke ruimte te maken, gemeenschappelijk wonen en programmatorische vermenging te promoten.

De Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ mikken op deze stedelijke en maatschappelijke meerwaarde. Ze zijn het resultaat van een samenwerking tussen Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz, Br(ik - Alles voor stadstudenten vzw, het Team Vlaams Bouwmeester en het Team Bouwmeester Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Eind 2016 werden twee Pilootprojecten ‘Studenten maken Stad’ geselecteerd:

 • KOTMET: een studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht
 • k-DRUUM: een studentenhuisvestingsproject in het centrum van Brussel

Locatie bouwplaats

Het project is gelegen aan de Bergensesteenweg tegenover het metrostation Clémenceau en grenzend aan de Foodmet, op een terrein in volle eigendom van Abattoir nv.

Opdrachtomschrijving

Abattoir nv is de beheerder en de bezieler van de site Abattoir in Anderlecht. Het project KOTMET is strategisch gelegen langs het kanaal aan de Bergensesteenweg, tegenover het metrostation Clémenceau en grenzend aan de nieuwe Foodmet. De site zit volop in een dynamiek van gebiedsontwikkeling. Abattoir zal evolueren tot een gemengde wijk met voldoende aanbod om studenten te binden aan de stad: sociaal-culturele projecten (sociaal restaurant Cosmos, Kookmet Cultureghem …) en economische activiteiten (Manufakture Abattoir, kelders van Kuregem, Urban Farming, de markten…). Rekening houdend met de toenemende internationalisering van de studentenpopulatie en met het zeer multiculturele karakter van de buurt, heeft Abattoir nv de ambitie om de site verder op een internationaal niveau te tillen en dus een internationaal publiek aan te trekken. Studenten zijn mobieler dan ooit en kunnen hier een belangrijke rol spelen. De buurt is naar Brusselse normen betaalbaar, wat kan bijdragen tot kwaliteitsvolle studentenhuisvesting. Het project zet in op studentenhuisvesting gekoppeld aan voorzieningen en noodzakelijke functies voor de buurt. Er leeft dan ook de ambitie om een ‘verzamelgebouw’ te ontwikkelen met een gemengd residentieel programma van studentenhuisvesting, andere innovatieve woontypologieën (shared studio’s, atelier woningen…), winkelruimtes en dienstenfuncties. KOTMET bevat twee bouwvolumes met een publieke ‘parvis’, die samen een nieuwe ‘poort’ voor de site vormen.

Procedure

De opdracht voor het ontwerpend onderzoek zal toegewezen worden aan drie teams die elk onafhankelijk het ontwerpend onderzoek uitvoeren. Aan het einde van de opdracht zullen de drie voorstellen beoordeeld en gerangschikt worden op basis van de doelstellingen van de Pilootprojecten, de concrete ambities van KOTMET en de effectieve haalbaarheid voor realisatie. De private partner KOTMET gaat het engagement aan om met de drie teams van het ontwerpend onderzoek in volgorde van rangschikking te onderhandelen met als doel een overeenkomst af te sluiten voor de volledige studieopdracht architectuur van het project.

Elk ontwerpteam ontwikkelt zijn ontwerpend onderzoek in nauwe samenwerking met de opdrachtgever en de kwaliteitskamer ‘Pilootprojecten Studenten maken Stad’:

Bij de opstart van de opdracht wordt voor de drie teams een gemeenschappelijke briefing georganiseerd waarin verdere informatie wordt gegeven omtrent de opdracht en komen verscheidene partijen en experts een toelichting geven. Tijdens het traject van het ontwerpend onderzoek worden twee dialoogsessies georganiseerd met elk team afzonderlijk. Tijdens deze dialoogsessie gaan het ontwerpteam, de partijen en experten in dialoog over de voorstellen van het team. Na afronding van het ontwerpend onderzoek presenteert elk team afzonderlijk zijn/haar voorstel, dat als basis dient voor de beoordeling en rangschikking.

De Vlaams Bouwmeester begeleidt het gehele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

OAG1704 Ontwerpend onderzoek voor het pilootproject KOTMET Br(ik - Abattoir nv - Lieven Baro, PREO bvba

De opdrachtgever zoekt een ontwerpteam om, binnen het kader van de Pilootprojecten Studenten Maken Stad, ontwerpend onderzoek uit te voeren voor Kotmet, het studentenhuisvestingsproject op de site van Abattoir in Anderlecht

Opdrachtgever
 • Aanbesteders:Br(ik - Alles voor stadstudenten vzw en de private opdrachtgevers
 • Private opdrachtgever: Abattoir nv; vertegenwoordigd door Joris Tiebout, CEO Abattoir nv
 • Projectregisseur: Lieven Baro, PREO bvba
Procedure

De opdracht voor het ontwerpend onderzoek is een ’onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’.

Timing
 • 15 september 2017 – 12u: aanmelden geïnteresseerde ontwerpers
 • 20 september 2017: 6 tot 9 teams worden uitgenodigd om een offerte in te dienen
 • 6 oktober 2017 – 12u: indienen van de offertes
 • 16 oktober 2017: presentatie van de offertes
 • Begin februari 2018: indiening van het ontwerpend onderzoek door 3 ontwerpteams
 • April 2018: start private opdracht
budget

Deze opdracht is een opdracht tegen een forfaitaire prijs voor het geheel van de prestaties van 25.000 EUR (excl. BTW).

Vergoeding

Zes tot negen teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 1.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte

Contact