OAG1601 Projectregisseurs Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming

Met de Meesterproef biedt de Vlaams Bouwmeester jonge ontwerpers de kans om een eerste opdracht te realiseren voor een publieke opdrachtgever. Voor de editie 2017 werkt het Team Vlaams Bouwmeester samen met het agentschap Onroerend Erfgoed rond de herbestemming van beschermd erfgoed. Het Team Vlaams Bouwmeester en het Agentschap Onroerend Erfgoed zijn hiervoor op zoek naar vijf gemotiveerde projectregisseurs. Hun taak bestaat erin om de opdrachtgever te adviseren bij de opmaak van het projectdossier, de jonge ontwerpers te begeleiden tijdens de atelierweek en na de gunning van de opdracht als klankbord te fungeren voor de ontwerper.

OAG1601 Projectregisseurs Meesterproef 2017 Erfgoed en Herbestemming Team Vlaams Bouwmeester, Agentschap Onroerend Erfgoed

De initiatiefnemers zijn op zoek naar vijf gemotiveerde projectregisseurs

Procedure

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

De vergoeding voor projectregie van één project:

  • Fase 1 – begeleiding projectdefinitie: 1.750 € excl. btw
  • Fase 2 - begeleiding atelierweek: 1.500 € excl. btw
  • Fase 3 - kwaliteitscontrole: 1.750 € excl. btw
Timing
  • 18 april 2017 : Oplevering projectdefinitie
  • 24 april 2017 : Startdag opleidingsweek Meesterproef (einde fase 1)
  • 3 mei 2017 : Selectie deelnemers
  • 15 tot 19 mei 2017 : Atelierweek Meesterproef
  • 19 mei 2017 : Jury en gunning (einde fase 2)
  • Vanaf 1 juni 2017 : Kwaliteitscontrole (einde fase 3)
Contact

Sara Vermeulen

Celine Oosterlynck