Catherine Pyck - masterplan park nieuwe koers - beeld buurttuin

Catherine Pyck - masterplan park nieuwe koers - beeld buurttuin

Catherine Pyck - masterplan park nieuwe koers

Catherine Pyck - masterplan park nieuwe koers

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Locatie ©Stijn Bollaert

MP1401 Park De Nieuwe Koers

Ten zuidwesten van Oostende liggen enkele verspreide grootschalige functies die niet in het fijnmazige net van de binnenstad passen. Op een driehoekig terrein (Nieuwe koers), naast de luchthaven en de oefenrenbaan, wil de stad een open ruimte opvullen met een woonzorgcentrum, een evenementenweide, een sterrenwacht en een stedelijke buurttuin. Vier functies, gelegen op publiek én privaat terrein, die niet naast elkaar, maar samen in één masterplan geïntegreerd worden. Deze open vlakte biedt veel opportuniteiten, de kandidaten worden dan ook gestimuleerd om verschillende pistes af te tasten. Jolein: 'De bouwheer kijkt met een open blik naar dit project, ondanks heel specifieke criteria die bijvoorbeeld met een woonzorgcentrum gepaard gaan'

Een eenheid van delen

Volgens Catherine Pyck wordt de kwaliteit van de site bepaald door de wijdse uitzichten op het omringende vlak weidelandschap. De site zit geprangd tussen een drukke winkelstraat in het noorden, achtertuinen van vrijstaande woningen in het oosten en het westen en de Duinkerksesteenweg in het zuiden: verschillende microklimaten die een masterplan doelbewust moet eerbiedigen om fricties te vermijden. Door het scherpstellen van de fragiele randen tussen de aanwezige private functies en het geplande publieke programma wordt het park gevormd. Een logische padenstructuur verankert het park in de bestaande omgeving. Enkele minerale oppervlakken liggen als grote platformen op het land en vormen samen met verschillende groenstructuren herbergzame plekken (nieuwe microklimaten) die in contrast staan tot de continuïteit van de paden en de openheid van het landschap. Het centrale deel van de site wordt voorzien van hoge grassen die bij evenementen afgemaaid worden maar in tussenperiodes een wild natuurlandschap vormen. Het woonzorgcentrum en de buurttuin worden gepositioneerd in het verlengde van de groene bufferzone: op een continu maaiveld vormen ze samen een uitvergroting van het klassieke ‘huis-tuin-terras-tuinhuis’. Het woonzorgcentrum fungeert dan ook niet alleen als ijkpunt langs de winkelstraat, maar ook als toegang tot een groenzone die ze incorporeert als een rijke en weelderige ‘achtertuin’. Het voorstel van Catherine Pyck verbindt de verschillende delen tot een eenheid, maar niet zonder ze elk een expliciete eigenheid te geven. 

MP1401 Park De Nieuwe Koers Vzw Sint-Monica ism Stadsbestuur Oostende

Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de zorgsite van het nieuwe Woonzorgcentrum (WSC) voor vzw Sint-Monica, een aansluitende stedelijke moestuin en een achterliggende evenementenweide.

Opdrachtgever

Vzw Sint-Monica ism Stadsbestuur Oostende

Locatie

Nieuwpoortsesteenweg – Spalaan, Oostende

Ontwerper

Catherine Pyck

Open Oproep project Sint-Monica