BWMSTR Label 016 herbestemming ondergrondse stadsparkings

Vanuit het huidige discours van de leefbare stad op voetgangersmaat is er een tendens in opmars om ondergrondse parkings, die het autoverkeer tot pal in het centrum loodsen, terug te dringen. Daarnaast zal door evoluties als zelfrijdende wagens en meer autodelen de parkeerbehoefte ook sterk afnemen. Raf Ilsbroekx zal aan de hand van ontwerpend onderzoek de herbestemming van centraal gelegen ondergrondse parkings onderzoeken. Welke bestemmingen zijn haalbaar of zinvol? Welke aanpassingen zijn vereist? Kunnen er richtlijnen worden opgesteld voor het ontwerp van toekomstige parkings zodat ze beter inspelen op herbestemming achteraf?

BWMSTR Label 016 herbestemming ondergrondse stadsparkings Raf Ilsbroekx, Maarten Van Acker en de UAntwerpen Onderzoeksgroep voor Stadsontwikkeling

tentoonstelling