Prijs Bouwheer 2012

De Prijs Bouwmeester bekroont publieke en semipublieke bouwheren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel het resultaat in beschouwing genomen, maar vooral het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging. In de categorie ‘Kunst in opdracht’ ging de prijs naar de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer Psilon voor het kunstwerk ‘Looking at Silence’ bij het nieuwe crematorium van Kortrijk, in de categorie ‘Zorg’ werd het Agentschap Jongerenwelzijn laureaat voor de Gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem, in de categorie ‘Publiek-private samenwerking’ werden het Autonoom Gemeentebedrijf Stadvernieuwing Oostende en de Algemene Bouwonderneming Vanhaerents nv bekroond voor het woon- en reconversieproject Militair Hospitaal in Oostende. Van elk project is een foto te zien op de vensters van het Atelier Bouwmeester.