Johan Grimonprez Radical Ecology

De kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester wil een aantal projecten introduceren waarin vernieuwende voorstellen worden geformuleerd op het snijvlak van ecologisch denken en de relatie tussen kunst en de publieke ruimte. De WeTube-o-theek rond ‘radicale ecologie’, is een pilootproject van kunstenaar Johan Grimonprez (°1962, Roeselare) dat de toekomstige projecten kan voeden. Het onderzoek van de kunstenaar wordt vormgegeven via een vlog, een video weblog waarin de relaties tussen ecologie, architectuur en kunst worden onderverdeeld in een zestal categorieën, waaronder biotectuur, guerrilla-tuinieren en transitiesteden. Vanuit deze thema’s ontwikkelt Grimonprez een heterogeen denken, een media-archeologie geplukt van wat er leeft op het internet. Dit onderzoek leidde tot een WeTube-o-theek, een in de tijd groeiende verzameling Podcasts, online TV, iPods, blogs en YouTube films. Het archief wordt op zijn beurt een onderzoeksinstrument voor architecten en kunstenaars, voor beleidsmakers en opdrachtgevers, en voor allen die in de toekomst almaar vaker met ecologische vraagstukken zullen worden geconfronteerd.