Open Oproep Handleiding voor de publieke bouwheer

Vlaanderen streeft naar een excellente architectuurpraktijk en een voorbeeldig publiek bouwheerschap. De Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers is sinds 2000 een uniek instrument gebleken om die waarden en ambities op het terrein waar te maken. Door in te stappen in de Open Oproep bewijst een publieke opdrachtgever dat hij belangstelt in het realiseren van een waardevolle leefomgeving en het nastreven van een internationale kwaliteitsstandaard, en dat hij vertrouwen wenst te stellen in architectuur en bouwcultuur als cruciale instrumenten in de verwezenlijking van zijn sociale, economische en ecologische ambities. De Open Oproep is dan ook uitgegroeid tot een speerpunt binnen de werking van de Vlaams Bouwmeester, die intussen ook ver buiten onze grenzen weerklank vindt. Deze publicatie laat zien wat veertien jaar Open Oproep heeft opgeleverd, en omvat daarnaast getuigenissen van bouwheren en van Bouwmeesters b0b Van Reeth, Marcel Smets en Peter Swinnen. 

Paperback, 300p. + bijlage, twee taalversies (NL-ENG), 2014