"Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur"

De ambitienota van de derde Vlaams Bouwmeester is klaar.
In "Zeven memo's voor een verlichte bouwcultuur" zet Peter Swinnen de lijnen uit voor zijn mandaat dat loopt tot 2015.

In deze ambitienota zet Peter Swinnen als derde Vlaams Bouwmeester de lijnen uit voor zijn mandaat 2010-2015. Hij bouwt daarbij voort op de fundamenten van een eerste decennium Bouwmeesterschap in Vlaanderen, maar kijkt ook bewust verder. De uitdagingen voor de komende jaren zijn legio: het ontwikkelen van een aangepast instrumentarium voor publiek opdrachtgeverschap binnen PPS-procedures, urgente innovaties in de zorg- en huisvestingssector, het scheppen van een Europees ruimtelijk kader voor Vlaanderen, de lancering van een BWMSTR kwaliteitslabel, het stimuleren en uitdagen van het kunstopdrachtenbeleid.

In zeven hoofdstukken wordt een ambitieus architectuur- en ruimtebeleid voorgesteld, een beleid dat wenst in te zetten op de realisatie van krachtige voorbeeldprojecten en over grenzen heen durft te kijken. Lees deze nota als een open oproep tot het bundelen van krachten en inzichten, opdat een genereuze bouwcultuur zich blijvend zou kunnen ontwikkelen.

U kan de nota hier bekijken.