West-Vlaamse partners gaan voor eenentwintigste keer op zoek naar ontwerpers via Oproep WinVorm Inschrijven tot 26 augustus 2022, 16u

Via de Oproep WinVorm gaan de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales WVI en Leiedal en de Vlaamse Bouwmeester opnieuw op zoek naar ontwerpers voor verschillende opdrachten van West-Vlaamse lokale besturen. 

Drie opdrachten

Deze editie omvat drie opdrachten: Kerk Anzegem, Masterplan Diksmuide, en Hoeve Marcel Loppem.

Een uitgebreide beschrijving van de projecten is terug te vinden op de website

Verloop van de procedure

Ontwerpers en ontwerpteams die zich willen kandidaat stellen, kunnen zich inschrijven via de website tot vrijdag 26 augustus 2022. Ze kunnen hun kandidatuur indienen voor één of meerdere opdrachten. De selectie van de ontwerpers gebeurt in het voorjaar. Daarna gaan per project drie ontwerpteams aan de slag. De geselecteerde ontwerpers worden door de opdrachtgever vergoed.

Oproep WinVorm

Oproep WinVorm is een architectuurwedstrijd die West-Vlaamse overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams. Het gaat telkens om diverse opdrachten op vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Het is de intentie om de Oproep WinVorm tweemaal per jaar te organiseren. Het initiatief is vandaag toe aan z’n eenentwintigste editie. De afgelopen twintig oproepen, sinds de zomer van 2012, waren een succes. In totaal stelden zich meer dan 700 ontwerpers kandidaat voor 104 opdrachten. Momenteel zijn de ontwerpers van de vorige opdrachten aan de slag. De projecten die al gerealiseerd werden, zijn terug te vinden via https://www.winvorm.be/nl/vorige-projecten/

Variant van de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester

Oproep WinVorm is voor de Provincie West-Vlaanderen wat de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester is voor Vlaanderen. Het grote verschil met de Open Oproep is de sterke lokale verankering: de opdrachtgevers van de Oproep WinVorm zijn vooral lokale West-Vlaamse overheden en besturen die vanuit de Provincie ondersteund en begeleid worden. In het kader van de Oproep WinVorm worden de vergaderingen ter plaatse georganiseerd door de opdrachtgevers en wordt de procedure zo kort mogelijk gehouden. De Oproep WinVorm bestaat sinds 2000.