VRP-Energie workshop. City-zen Roadshow Voormalig Bpostgebouw Roeselare, 25 april 2018, 9.30u

De VRP nodigt u van harte uit voor de Europese ‘City-zen Roadshow’ in Roeselare. Dat is een Europees project waarbij tien steden worden bezocht door internationale experten inzake energie en planning, aangestuurd door professor Craig Lee Martin (TU Delft).

De VRP krijgt de kans om in het kader van de Roadshow een aantal Vlaamse praktijkdeskundigen samen te brengen op een boeiende uitwisselingsdag: het delen van kennis en ervaring over hoe de energietransitie op lokaal niveau moet gerealiseerd worden, zal centraal staan. U krijgt de kans om te leren uit een concrete Vlaamse case/cases en te participeren in unieke workshops. Bovendien kunt u kennismaken met een aantal vooraanstaande Europese energie-experten.

Voor wie?

Bent u als ruimtelijk planner, gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar, energiedeskundige of energie-ambtenaar in uw stad/gemeente op zoek naar concrete acties voor energiereductie en hernieuwbare energie via ruimtelijke ingrepen? Dan is deze dag zeker iets voor u!

Wilt u erbij zijn? Graag een e-mail aan hans.tindemans@vrp.be met vermelding waarom u wenst deel te nemen (bv. in functie van welke opdracht/project/ …) De VRP wil een 15-tal personen samenbrengen. Indien we te veel kandidaten hebben zullen we een selectie maken op basis van de diversiteit aan profielen.

Programma

09.30

Welkom en introductie

10.00

Energy design workshop o.l.v. Siebe Broersma. Kennismaking met case Roeselare

12.00

Broodjeslunch en netwerking

13.00

Mini-masterclass: carbon accounting explained. Interactieve sessie o.l.v. Ricardo Maria Pulselli

14.45

Energy design workshop (2)  o.l.v. Han Vandevyvere met specifieke focus op sociale en ruimtelijke vraagstukken. Creatief doordenken op case Roeselare.

16.30

Einde

Kom meer te weten over de volledige weekprogrammatie via de website van de Klimaatswitch #VANRSL.

Doel/leerpunten

Bedoeling is dat:

  • ieder vanuit zijn/haar ervaring en expertise mee nadenkt met de Europese experten over de case Roeselare
  • deelnemers leren uit de concrete en innovatieve aanpak in Roeselare (van schaalniveau regio tot buurtniveau)
  • deelnemers brainstormen over het betrekken van burgers en andere stakeholders bij de energietransitie. Hoe zorg je ervoor dat het Europese Burgemeestersconvenant vertaald wordt in concrete projecten en dus ook leeft in de straat?
  • deelnemers onder elkaar kennis en ervaringen kunnen uitwisselen

City-zen roadshow

De City-zen Roadshow duurt een hele week. Tijdens diverse ontwerpworkshops gaan de internationale experten in gesprek met lokale deskundigen maar ook met burgers en andere lokale stakeholders. De Roadshow is opgebouwd vanuit het idee dat energie-innovatie contextgebonden is en moet ingebed zijn in het lokale sociale, economische en ruimtelijke weefsel. Innovatie, kennisdeling en –verspreiding zijn cruciale aspecten.

De City-zen Roadshow wordt door de Europese Commissie hoog aangeschreven omdat het vanuit een smart city-agenda technologische innovaties koppelt aan sociale innovatie en kennisdeling. Roeselare is als coördinator van Urban Agenda één van de pilootsteden omdat ze hoge ambities koppelt aan concrete projecten. (Lees hier het artikel dat daarover in Ruimte verscheen). Meer info over City-zen Roadshow vind je via de website van City-zen smartcity EU.

 

 

Praktisch

Voormalig Bpostgebouw | Brugsesteenweg 44 | Roeselare (Locatie op wandelafstand van het station.)
Het dagprogramma loopt van ongeveer 9u30 tot 17u.
Water en koffie doorheen de dag en broodjeslunch.

Inschrijven

Wilt u erbij zijn? Graag een e-mail aan hans.tindemans@vrp.be met vermelding waarom u wenst deel te nemen (bv. in functie van welke opdracht/project/ …) De VRP wil een 15-tal personen samenbrengen. Indien we te veel kandidaten hebben zullen we een selectie maken op basis van de diversiteit aan profielen.