Vlaams Bouwmeester zoekt publieke opdrachtgevers met zin voor vernieuwing

Publieke en semipublieke opdrachtgevers bepalen in belangrijke mate het architectonisch gezicht van Vlaanderen. De Vlaamse Bouwmeester wil een hoogstaand stedenbouwkundig, landschappelijk en architecturaal kwaliteitsbeleid bij overheden aanmoedigen. Met de PRIJS BOUWMEESTER, die ingericht wordt door de Vlaamse Bouwmeester op initiatief van de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, wil hij opdrachtgevers bekronen die door hun doordachte aanpak en zin voor vernieuwing tonen dat ze kwaliteit vooropstellen.

Deze prijs honoreert de opdrachtgever niet alleen voor een realisatie, maar vooral voor het moedige en vaak complexe proces dat eraan voorafgaat. De Prijs Bouwmeester is sinds 2011 een jaarlijks initiatief met wisselende categorieën en wordt voor de zesde keer uitgereikt.

Bent u of kent u een bestuur of een organisatie die de voorbije drie jaar een bijzonder project met een kunstenaar realiseerde? Een verzorgingsinstelling of aangepaste vakantieverblijven bouwde? Een stadgebied ontwikkelde of een herbestemming tot een goed einde bracht, en dit in samenwerking met een private partner? Of een ander opmerkelijk project voltooide binnen de categorie Kunst in Opdracht, Zorg of PPS?

Schrijf deze kandidaat voor de Prijs Bouwmeester 2012 dan nu in! Door deel te nemen krijgt u de kans om met uw uniek project naar buiten te treden, uw engagement en ervaring publiek te maken en zo het beleid in Vlaanderen mee vorm te geven.

Meer informatie over de Prijs Bouwmeester 2012 vindt u hier ...