Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck mede-initiatiefnemer multidisciplinair ‘klimaatpanel’

Op vraag van Belgian Youth For Climate neemt Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, samen met onder meer voormalig voorzitter van het IPCC Jean-Pascal van Ypersele, het initiatief voor de oprichting van een panel van experten uit diverse disciplines. Bedoeling is het beleid te versterken door onderbouwde adviezen te geven voor de transitie naar een duurzame leefomgeving.

Het Vlaams Bouwmeester meerjarenprogramma 2017-2020 staat volledig in het teken van integrale duurzaamheid, en zet in ‘op de ontwikkeling van een bouw- en ontwerpagenda voor een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen’. Ook de dubbeleditie van de architectuurbiënnale IABR 2018+2020, waarvan Leo Van Broeck co-curator is, neemt onder de noemer ‘The Missing Link’ de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en het klimaatverdrag van Parijs als uitgangspunt. Het actuele burgerprotest rond het klimaat sluit volledig bij deze programma’s aan. Vanuit zijn opdracht als adviseur van de hele Vlaamse regering en onafhankelijk en transversaal ‘bruggenbouwer’ heeft de Bouwmeester de vraag van Belgian Youth For Climate dan ook positief beantwoord. Bedoeling is om met een groep onafhankelijke specialisten te komen tot een gedragen consensus rond drie zaken: een heldere probleemstelling inzake klimaat, ruimte en duurzaamheid; de diverse oorzaken van die problematiek; én een perspectief op oplossingen die haalbaar zijn, politiek en financieel uitvoerbaar of idealiter zelfs rendabel, en die maatschappelijk breed kunnen worden gedragen.

Meerjarenprogramma Team Vlaams Bouwmeester