Team Vlaams Bouwmeester juicht goedkeuring Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen toe

Het Team Vlaams Bouwmeester feliciteert de Vlaamse Regering met de goedkeuring van het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), een beleidsverklaring die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling in de komende decennia. Met het BRV - de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen - wil de Vlaamse overheid via doordacht en zuinig ruimtegebruik ruimte creëren voor kwalitatief wonen en ondernemen, en tegelijkertijd de waardevolle open ruimte maximaal vrijwaren.

Zo bepaalt het Witboek dat vanaf 2040 geen open ruimte meer zal worden aangesneden. De fameuze ‘betonstop’ zal in twee fasen verlopen. Momenteel gaat er dagelijks 6 ha open ruimte verloren. Tegen 2025 mogen dat nog slechts 3 ha zijn, om in 2040 te landen op nul. Het BRV zet daarbij in op een verhoging van het ruimtelijk rendement met verweving van functies, hergebruik en tijdelijk ruimtegebruik, en op wonen en werken nabij collectieve vervoersknopen en voorzieningen.

Het Team Vlaams Bouwmeester is ervan overtuigd dat het BRV een stap vormt naar een leefbaarder Vlaanderen, op voorwaarde dat alle maatschappelijke geledingen doordrongen raken van de hoge urgentie van de ruimteproblematiek. Het Team doet alvast een warme oproep aan alle ambitieuze publieke en (semi)publieke opdrachtgevers van nieuwe bouwprojecten (openbare besturen en administraties, ontwikkelaars, huisvestingsmaatschappijen…), om samen met ons te zoeken naar oplossingen op maat.

Urban High Rise in Aarhus (Denemarken)