Studium Generale over 'De Toekomst'

Studium Generale is het podium van Hogeschool Gent dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. Zij doet dat door jaarlijks tien lezingen te organiseren, een interactieve website te onderhouden en elk jaar een jaarboek te publiceren bij Academia Press met de teksten van de lezingen.

Dit academiejaar bevraagt Studium Generale de toekomst. Waarom is men zo gefascineerd door de toekomst, hoe doet men dat en wat is de zin of onzin daarvan? Is toekomstdenken vooral een economische kwestie of is het een maatschappelijke noodzaak om te anticiperen op toekomstige problemen als de klimaatopwarming, vergrijzing of de noord-zuidproblematiek? Er wordt gereflecteerd over concrete ‘toekomstscenario’s': hoe ziet de stad van de toekomst eruit? Hoe zal de mens de razendsnelle ontwikkelingen binnen ICT en technologie in zijn dagelijkse leven integreren? Hoe zullen Europa en de wereld er over 100 jaar uitzien?

Peter Swinnen zal op 2 december 2014 een toelichting geven over de toekomst van de stad.