Studievoormiddag: Onderzoek naar toekomstmogelijkheden voor de Vlaamse parochiekerken Maandag 4 december 2017 te Antwerpen om 9.30u

Het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt vele tientallen gemeenten en kerkbesturen in Vlaanderen bij het zoeken naar toekomstmogelijkheden als neven- of herbestemming voor hun parochiekerken. Voor heel wat opgaven liggen er ondertussen conclusies en plannen op tafel.   

Al wie betrokken en bezorgd is om een zinvolle en kwalitatieve toekomst voor de parochiekerken wordt uitgenodigd om kennis te maken met inzichten, ervaringen en resultaten. 

Ontwerpers en opdrachtgevers presenteren hun concrete toekomstvisie voor de her- of nevenbestemming van hun parochiekerk. Zowel bibliotheken, kinderopvang, polyvalente ruimtes, kantoren en diensten,  columbariumkerk, een overdekte marktplek of dorpsplein, onderdak voor academies of muziekgroepen, maar ook gewoon stille ruimtes … komen hierbij in beeld.

  

 

Broederschool in Sint-Niklaas

Lees het programma 

schrijf u in voor deze studiedag. 
 

Voor meer informatie over deze studiedag contacteer Kirsten Hachmang op het nummer 02 211 56 38 of mail kirsten.hachmang@vvsg.be.