Stad Antwerpen stelt ontwerper Groenplaats voor

De Antwerpse Groenplaats is aan vernieuwing toe. Na een bevraging ging de stad via een Open Oproep van de Vlaams Bouwmeester op zoek naar een ontwerper voor het plein. Vandaag maakte de stad de laureaat daarvan bekend: een multidisciplinair ontwerpteam onder leiding van Chris Poulissen van ontwerpbureau NP-Bridging. Hun concept gaat ervan uit dat het ontwerp zelf niet langer centraal staat, maar dat de nieuwe Groenplaats met alle betrokkenen samen ontwikkeld moet worden.
 
Het stadsbestuur wil de Groenplaats laten omvormen tot een multifunctioneel, sober, transparant, kwaliteitsvol en groen plein. Verder houdt de stad ook rekening met doorstroming van fietsers en voetgangers, de organisatie van het openbaarvervoersknooppunt, de taxistandplaatsen en de aansluiting op de ondergrondse infrastructuur zoals de metro en het shoppingcenter. Daarnaast moet er uiteraard voldoende ruimte zijn voor het historische karakter, terrasbezoek, kuieren en ontmoeten. Ook de mogelijkheid om evenementen op schaal van de ruimte te organiseren is een randvoorwaarde voor de nieuwe ontwikkeling.
 
In het voorjaar van 2014 konden horeca, bewoners en passanten hun ideeën voor de Groenplaats meegeven aan de stad. Via een Open Oproep, uitgeschreven door de Vlaams Bouwmeester, ging de stad daarna op zoek naar ontwerpers. De deelnemers aan deze selectieprocedure bezorgden een ontwerpvoorstel aan de jury. 
 
De hierboven vermelde randvoorwaarden maakten het voor de kandidaten niet eenvoudig om een ontwerp voor de Groenplaats voor te stellen. Toch wisten ze de jury te charmeren met originele ontwerpen, waaruit hun betrokkenheid bij de Groenplaats en de stad duidelijk naar voren kwam.

Een vernieuwend proces

Chris Poulissen verzamelde de nodige kennis ter zake en stelde een team samen waarin Atelier Veldwerk, ARCADIS, Moritz&Simon Architects en Ney+Partners NP-Bridging versterken. Dit ontwerpteam wist de jury te overtuigen door te stellen dat een ontwerp niet langer de basis mag zijn van nieuw openbaar domein. Het team stelde in plaats daarvan een stakeholderaanpak voor die ervoor moet zorgen dat de Groenplaats met alle betrokkenen samen ontwikkeld wordt.

Het proces dat Poulissen wil coördineren, zal volgens hem leiden tot een handleiding voor het plein. Het gebruik van het plein door de verschillende partijen zal tegen elkaar afgewogen worden, zodat een multifunctioneel plein ingericht kan worden.
 
Hoe het plein er uiteindelijk uit zal zien, maakt deel uit van het onderzoekende element in dit proces. 

Samen bouwen aan de Groenplaats

Om de Groenplaats te ontwerpen, afgestemd op de noden van alle betrokkenen, worden er verschillende overlegmomenten gepland. Vanaf vandaag zitten medewerkers van de stad en het ontwerpteam samen met De Lijn, de parkinguitbater, de horeca, de hogeschool, het shoppingcenter en het hotel om in kaart te brengen welke noden en verwachtingen zij hebben voor de nieuwe Groenplaats. Ook de stadseigen expertise van bijvoorbeeld groendienst en evenemententeam wordt niet vergeten bij de bevragingen.
 
Uiteraard kunnen ook bewoners hun ideeën kwijt over het plein. Op www.antwerpen.be/groenplaats is alle informatie over het project terug te vinden en kan gereageerd worden.

Op de projectpagina kan u de 5 ontwerpvisies, inclusief die van het geselecteerde team, nalezen.