Prijs Bouwmeester 2013 gaat naar Gent, Deinze en Oostkamp

Op vrijdag 20 september zijn in het Atelier Bouwmeester, in de Ravensteingalerij te Brussel, de laureaten bekend gemaakt van de Prijs Bouwmeester 2013: de stad Gent voor de heraanleg van het Emile Braunplein, de stad Deinze voor haar stadskernvernieuwing, en de gemeente en het OCMW van Oostkamp voor het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus. Gent, Deinze en Oostkamp tonen aan hoe je als grote of kleine gemeente op een uitzonderlijke manier kan omgaan met je centrum, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit. Op 15 oktober gaan de laureaten hierover in debat op een smalltalk-lezing in het Atelier Bouwmeester.

De Prijs Bouwmeester wordt uitgereikt door de Vlaamse regering op initiatief van Vlaams Minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois en van Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen, en bekroont publieke en semi-publieke bouwheren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel het resultaat in beschouwing genomen, maar vooral het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt, telkens in drie wisselende categorieën.