Oproep naar interdisciplinaire ontwerpteams voor 'Stedelijk Systeem Kust'

‘Stedelijk Systeem Kust’ is een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving  in de kustzone, om te komen tot een robuust stedelijk systeem. De studie is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE

Voor een onderzoek naar het functioneren van het stedelijk systeem of metabolisme, en het verkennen van kansen voor reconversie van de bebouwde omgeving, gaan we op zoek naar interdisciplinaire ontwerpteams die in nauw overleg met de opdrachtgevers, experten en stakeholders aan de slag zullen gaan. We zoeken een ontwerpteam met ervaring in projectcoördinatie, ruimtelijke planning, stedenbouwkundig ontwerp en ontwerpend onderzoek en kennis van geografie en systeemdenken.

De studie loopt van juli 2016 tot mei 2017 en zal onder meer input aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen T.OP Kustzone.

 

Indienen van offertes kan tot 6 juni 2016

 

Projectpagina

 

Bestek, opdrachtomschrijving en kandidaatstelling