Oproep aan geïnteresseerden: Omgevingsanalyse Boortmeerbeek Vul het interesseformulier in vóór 22 februari 2019, 12.00u

De gemeente Boortmeerbeek zoekt een ontwerpteam om de ruimtelijke knelpunten in de gemeente in kaart te brengen, een omgevingsanalyse en potentiekaart van haar grondgebied te maken en op basis hiervan een ontwikkelingsstrategie en een agenda voor ruimtelijke transitie te formuleren. Deze moeten een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven, waarbij ingezet wordt op kwaliteitsvolle verdichting en kernversterking, rekening houdend met de karakteristieken en kwaliteiten van de gemeente. Doel is de toekomst van Boortmeerbeek te verzekeren als leefbare en ondernemende gemeente met open ruimte, duurzame mobiliteit en kwaliteitsvol wonen en leven. De ontwikkelingsstrategie moet een eerste kader bieden om voor een aantal strategische deelgebieden (de kernen Boortmeerbeek, Hever, Schiplaken en Haacht-Station) masterplannen en architectuuropdrachten te laten opmaken. De opdracht van het ontwerpteam omvat ook de organisatie van een participatiemoment.

Lees meer en vul het interesseformulier in

 

Inzendingen vóór 22 februari 2019, 12.00u