Oproep aan geïnteresseerden: Een nieuwe kern voor Den Hout Gemotiveerde masterplanners gezocht

Context

Beerse is een bloeiende en bruisende gemeente van bijna 18.000 inwoners. Door de jaren heen heeft Beerse zich ontwikkeld van een eerder landelijk dorp naar een gebied met een sterk stedelijk karakter. De landelijkheid is overeind gebleven in de deelgemeente Vlimmeren en de diverse open ruimtes. Het stedelijk karakter vindt men terug in het stijgend aantal inwoners, de bedrijvigheid (vooral in de metallurgische, de farmaceutische en de keramische sectoren) en de sterk uitgebouwde sport- en culturele voorzieningen.
Kenmerkend voor Beerse is de baksteennijverheid die floreerde vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw. Tijdens die periode werden ook twee grootschalige projecten gerealiseerd:

 • Het uitgraven van het kanaal van Schoten naar Dessel (1850).
 • Het rechttrekken en moderniseren van de oude verbindingsweg Antwerpen-Turnhout.

Naast de kernen van Beerse en Vlimmeren kenden dan ook de gehuchten Heilaar en Den Hout, beide vlakbij het kanaal, een groei. Tot op de dag van vandaag zijn dat – samen met de twee centra van Beerse en Vlimmeren – de belangrijkste kernen van de gemeente.

Masterplan

 • Met het project Den Hout 2040 wil de gemeente in samenwerking met de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw-Altijddurende-Bijstand Den Hout en enkele private partners werk maken van een toekomstvisie voor het projectgebied Den Hout. De visie moet een kader vormen voor toekomstige ruimtelijke initiatieven, waarbij ingezet wordt op een kwaliteitsvolle verdichting in een duurzame buurt met slim wonen en kwalitatief leven als centrale ankerpunten.
 • Het idee van Den Hout 2040 startte vanuit het plan van de gemeente om de voormalige pastorie van Den Hout te verkopen. Alhoewel er behoorlijk wat interesse voor het gebouw was, haakten kandidaat-kopers uiteindelijk af wegens de beperkte stedenbouwkundige mogelijkheden. Het gebouw van de pastorie zit als het ware geprangd tussen enerzijds eigendommen van de kerkfabriek -  het parochiecentrum en een groter achterliggend terrein met een gemeenschapslokaal (momenteel gebruikt door Okra) - en de eigendommen van een private partner. Deze laatste is een handelaar in bouwmaterialen, waarvan de opslag gebeurt op een groot beklinkerd perceel in een woonwijk. Op dit perceel bevinden zich verder nog een opslagloods en twee silo’s. De woning van de private partner grenst aan de pastorie.
 • Al deze percelen maken deel uit van de kern Den Hout. Den Hout heeft zich historisch ontwikkeld als een eerder monotone woonwijk, bestaande uit ‘typische verkavelingen’, met weinig aandacht voor publieke voorzieningen en trage wegverbindingen. Voorzieningen (o.m. een lagere school, een kleuterschool voor buitengewoon onderwijs en een aantal handelszaken) bevinden zich vooral langs de Schransdriesstraat en Houtseweg.
 • Met Den Hout 2040 willen we een toekomstvisie ontwikkelen voor het gebied Den Hout via een masterplan. We willen concreet voor het projectgebied gelegen aan de pastorie een ontwerp waarmee de centrumfunctie van Den Hout opnieuw kan worden uitgewerkt. Doorheen de opmaak van dit masterplan zal ook een participatiemoment voorzien worden waarbij ontwerpers samen met burgers in dialoog gaan over het masterplan.

Projectdefinitie

Opdrachtgever

 • PMV, die voor zichzelf en in naam van de leden van de stille handelsvennootschap  “Vaartstraat – Den Hout” optreedt (gemeente Beerse, de Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand, de heer en mevrouw Roefs – Van Der Wangen en PMV)

Procedure

 • onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Budget

 • Voor het geheel van de opdracht wordt een bedrag voorzien van max. 40.000 euro (excl. BTW)

Timing

 • opmaak offerte tegen 5 juni 2017 om 11u
 • opmaak masterplan tegen 13 november 2017

Vergoeding

 • Drie teams zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen tegen een vergoeding van 2.000 euro (excl. btw) voor een geldige offerte 

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt het gehele project en zal deel uitmaken van het adviescomité voor de gunning van de opdracht.

De Oproep aan geïnteresseerden heeft als doel om een lijst van geïnteresseerde ontwerpteams samen te stellen. Deze lijst zal de opdrachtgever in staat stellen om een selectie te maken van aan te schrijven ontwerpteams. Aan de aanmelding zijn geen rechten of plichten verbonden, noch voor de indiener, noch voor de opdrachtgever. De aanmelding of de selecties die hier uit volgen, zijn louter voor intern gebruik en zullen nergens bekend gemaakt worden.

 • Geïnteresseerden kunnen hun interesse tonen tot 10 mei 12.00u.
 • Meer info bij Annelies Augustyns

 

Interesseformulier