Open Oproep 22

Transitie

Deze Open Oproep 22 is een 'overgangsopenoproep'. We zijn binnen het Team Vlaams Bouwmeester de afgelopen maanden immers druk bezig geweest om de gekende formule bij te stellen en klaar te maken voor de toekomst. De Open Oproep wordt dus aangepast, en dat vanaf Open Oproep 23. Over deze inspanningen en over andere toekomstplannen willen we het graag hebben op de Contactdag voor ontwerpers die we organiseren op 23 augustus 2011. In afwachting van eenaangepaste Europese regelgeving, willen we de Open Oproep blijvend inzetten als eenlichte formule waarbij verlichte bouwheren kunnen kiezen voor al even verlichte ontwerpers, en dit op basis van vertrouwen, bekwaamheid en vooral, visie.

Dit geeft ons een grote verantwoordelijkheid, om bouwheren goed te adviseren maar om ze ook goed te screenen en na te gaan of ze wel 'Open Oproep fertig' zijn. Dat doen we trouwens meer dan ooit. Maar deze hernieuwde ambitie voor de Open Oproep vraagt des te meer een verantwoordelijke houding van de ontwerper, om op een eigen manier de ruimtelijke vraagstukken intelligent te interpreteren en vorm te geven, rekening houdend met contextuele én budgettaire randvoorwaarden. Dit gebeurt vandaag te weinig en te onzorgvuldig! Als we de Open Oproep een uitdagend toekomstscenario toewensen, waarbij publieke bouwheren nog beter en genereuzer bediend kunnen worden, moeten we dringend een aantal zaken scherper stellen. Op basis van mijn ervaringen tijdens de afgelopen maanden durf ik bij deze alle ontwerpers uit te dagen om meer dan ooit slimme doch onbetreden paden op te zoeken, om niet langer uit inwisselbare vaten te tappen en vooral na te denken vanuit een ruimtelijke en maatschappelijke urgentie. Pas dan kan de ruimtelijke kwaliteit die we met zijn allen wensen voor te staan daadwerkelijk vorm krijgen.

Het aanscherpen van de Open Oproep is een cruciale onderneming die we samen met alle betrokken partijen wensen aan te gaan. Ik ga er dan ook van uit dat we jullie tijdens de contactdag van 23 augustus 2011 in grote getale mogen ontvangen, om een volwaardig debat te houden over de urgentie van de Open Oproep. U bent bij deze uitgenodigd.


Peter Swinnen
Vlaams Bouwmeester

Het overzicht van de projecten kan u hier vinden; de publicatie met het projectenoverzicht kan u hier downloaden.

Om de inschrijvingsprocedure te starten dient u in te loggen met uw  bureaucode en paswoord.

Als u voor de eerste keer wenst in te schrijven voor de Open Oproep dient u zich eerst te registreren.

Een stap-voor-stap handleiding voor het online gedeelte van de inschrijving kan u hier vinden.

Aan het eind van de online procedure kan u het deelnemingsformulier aanmaken en downloaden. 

Indienen via e-tendering is niet verplicht maar wel aangeraden!

Via e-tendering dient u uw deelnemingsdossier en deelnemingsformulier te verzenden en het formulier te ondertekenen op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=95656  via het platform e-tendering.
Maximaal formaat van het deelnemingsdossier: 50 Mb in pdf-formaat. Het deelnemingsformulier is in apart digitaal ondertekend pdf bestand toegevoegd.
De benaming van de documenten bestaat uit het IDnr_deelnemingsdossier of IDnr_deelnemingsformulier.

Om in te schrijven via e-tendering dient u te beschikken over een Belgische e-ID of een speciaal aan te vragen certipost-token waarvan de levering 2 tot 3 weken kan duren.

Indien u niet inschrijft via e-tendering stuurt u ons het deelnemingsformulier afgedrukt en ondertekend op samen met het deelnemingsdossier op digitale drager (max. 50 Mb in .pdf-formaat, benaming IDnr_deelnemingsdossier).

Vergeet niet dat als u inschrijft als tijdelijke vereniging alle leden het deelnemingsformulier (digitaal) dienen te ondertekenen.

Uw kandidatuurstelling met deelnemingsdossier en het ondertekende deelnemingsformulier moet op dinsdag 30 augustus 2011 om 16.00 uur ten laatste in ons bezit zijn of uiterlijk op maandag 29 augustus aangetekend verzonden zijn (poststempel als bewijs).

Ons adres: Vlaams Bouwmeester – Boudewijnlaan 30 bus 45 – 1000 Brussel - België

Als u uw bureaucode en paswoord vergeten bent, of u andere vragen heeft rond de Open Oproep,  neem dan contact op via bouwmeester@vlaanderen.be of via telefoon op het nummer +32 2 553 74 00