Onzichtbaar aanwezig, Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag.