Onderzoekers gezocht voor verkenningsfase Pilootprojecten Energie- en Klimaatwijken kandidaatstelling tot 3 november om 10u

In samenwerking met het Departement Omgeving en het Vlaams Energieagentschap wil het Team Vlaams Bouwmeester een traject Pilootprojecten Energie- en Klimaatwijken opstarten. Met deze reeks pilootprojecten willen we twee langetermijnambities van de Vlaamse overheid - de energietransitie enerzijds en kwaliteitsvolle kernversterking en verdichting anderzijds - vertalen naar, en uittesten in, concrete, collectieve renovatie- en vernieuwbouwprojecten op bouwblok- of wijkniveau. Voor deze voorbereidende verkenningsfase zoeken we een multidisciplinair team dat – in nauw overleg en samenwerking met de opdrachtgevers - de scope en haalbaarheid verder onderbouwt en uitwerkt tot concrete ambities en randvoorwaarden (ruimtelijk, architecturaal, technisch, juridisch, financieel en draagvlak).

U kan een offerte indienen tot 3 november om 10u. Meer informatie is te vinden in het bestek