Onderzoek Stedelijk Systeem Kust van start

‘Stedelijk Systeem Kust’, een ontwerpend onderzoek naar transformaties van de bebouwde omgeving in de kustzone, is opgestart. De studie is een samenwerking tussen het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de provincie West-Vlaanderen en kadert binnen LABO RUIMTE.

De onderzoeksopdracht werd gegund aan Tractebel Engineering N.V. met onderaannemers H+N+S Landschapsarchitecten en Fabric.

De studie loopt van september 2016 tot mei 2017 en zal onder meer input aanleveren voor de opmaak van een verdichtings- en reconversiekader binnen T.OP Kustzone.