Multidisciplinaire ontwerpteams gezocht voor conceptstudies Stadsvernieuwing Interesse uiten kan tot 7 februari 2024

Eind 2023 kende de Vlaamse Regering aan vijf projecten een conceptsubsidie toe in het kader van de stadsvernieuwingsoproep 2023:

  • Deinze – Stedelijke stadsmozaïek in de gordel Historische Stadswal
  • Gent – Citadelpark
  • Oudenaarde – Herontwikkeling Onze-Lieve-Vrouw hospitaalsite
  • Sint-Niklaas – Westerbuurt
  • Turnhout – Grooten Singel: ‘Samen nieuwe paden maken’

Elk van die steden wordt bij het uitwerken van een bijzonder stadsvernieuwingsproject ondersteund door een multidisciplinair team. Bij de begeleiding is er aandacht voor het optimaal betrekken van een zo ruim mogelijk aantal stakeholders, het participatief en co-productief werken en ten slotte het ontwerpend onderzoek.

Interesseformulieren indienen tegen uiterlijk dinsdag 7  februari 2024 om 12u  bij stedenbeleid@vlaanderen.be.