Kunstcel verhuisd naar Cultuur

De conceptnota over het vernieuwd bouwmeesterschap die de Vlaamse Regering in juni 2015 goedkeurde, bepaalt onder meer dat het thema kunst in opdracht niet langer tot de taakstelling van het bouwmeesterschap behoort, maar ‘wordt overgedragen naar het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, aangezien deze materie nauwer aansluit bij de dienstverlening die dit departement aanbiedt’.

Sinds 1 januari 2016 is de ‘kunstcel’, die sedert het aantreden van de eerste Vlaams Bouwmeester b0b Van Reeth integraal deel uitmaakte van het Team Vlaams Bouwmeester, dan ook ondergebracht bij het departement CJSM. Binnen Cultuur maakt de kunstcel een doorstart als landelijk expertisecentrum en worden de opgebouwde kennis en expertise ingezet voor het uittekenen van een volwaardig kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte. De kunstcel zet vanuit haar nieuwe positie in op het verbinden van het professionele kunstenveld met de stakeholders uit de (publieke en private) opdrachtcontext en het publiek domein door het initiëren van een ‘Platform’. Via adviesverlening, kennisuitwisseling, reflectie, onderzoek en voorbeeldprojecten stelt de kunstcel zich, als coördinator van dit netwerk, verder tot doel de praktijk van kunst in opdracht in de publieke ruimte zichtbaar te maken en te werken aan de verdere ontwikkeling van een optimaal ondersteunings- en beleidskader.  De kunstcel  en het Team Vlaams Bouwmeester zullen uiteraard intens blijven samenwerken om publieke opdrachtgevers die in het kader van een bouwproject een kunstopdracht wensen uit te schrijven, waar nodig te begeleiden.

Het Team Vlaams Bouwmeester wenst voormalig collega en coördinator kunst in opdracht Katrien Laenen dus veel succes in haar nieuwe werkomgeving, zonder haar uit het oog te verliezen!

Voor meer informatie over de nieuwe taakstelling van de kunstcel kan u terecht bij coördinator Katrien Laenen, katrien.laenen@cjsm.vlaanderen.be