Internationaal Spoorcongres in Turnhout

Het voorbije decennium stond in het teken van de grote stationsvernieuwingsprojecten. Denk aan Antwerpen, Luik, Rotterdam of Lille. Vandaag is het de beurt aan de kleinere steden. Zo werken in Vlaanderen en Nederland onder meer Aarschot, Tienen, Turnhout, Sint-Truiden, Bergen op Zoom of Roosendaal aan een nieuwe visie voor de inbedding van hun stationsomgeving in de stad. Deze tweede golf van stationsvernieuwingsprojecten vereist een andere aanpak en ruimtelijke visie dan die voor de grootstedelijke HST-stations.
 
Het Spoorcongres belicht de meest uiteenlopende facetten van deze complexe problematiek. Het congres laveert tussen twee belangrijke invalshoeken: 'project' en 'proces'. Met welke ruimtelijke ingrepen kunnen kleine en middelgrote steden hun stationsomgeving opnieuw een plaats geven in de stad (project)? Op welke manier kunnen ze de herontwikkeling sturen en organiseren (proces)?

Het Spoorcongres richt zich tot architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijke planners, OV-maatschappijen en beleidsmensen van Vlaamse en Nederlandse steden en gemeenten. Het Spoorcongres is een organisatie van Stad Turnhout, met de steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

24 april 2013, De Warande, Turnhout, start 8u45

Inschrijven op: http://www.turnhout.be/spoorcongres

Volledige programma: http://dl.dropbox.com/u/18683187/Spoorcongres_programma.pdf