Infomoment Pilootprojecten Collectief Wonen op 5 juni 2013

Op 23 april deed minister Freya Van den Bossche samen met de Afdeling Woonbeleid, de VMSW en het team Stedenbeleid en de Vlaams Bouwmeester een oproep naar private en publieke opdrachtgevers om tot vijf pilootprojecten van gemengde woonomgevingen te komen. Alle informatie van de studiedag, de presentaties van de sprekers, de uitdagende visies van de vijf ontwerpteams, het reglement met de fasering, de timing en de incentives en het kandidatuurdossier kan u vinden op www.pilootprojectenwonen.be.

We zijn nu op zoek naar geïnteresseerde initiatiefnemers, ontwikkelaars, sociale huisvestingsmaatschappijen, steden en gemeenten, intercommunales en private partners die mee een pilootproject willen realiseren. Iedereen is welkom op een bijkomend informatiemoment op 5 juni 2013 om 14 uur in het Atelier van de Bouwmeester. Alle projectpartners zullen vertegenwoordigd zijn om op uw concrete vragen in te gaan en u op weg te helpen met uw projectaanvraag. De projectaanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2013 ingediend worden bij Team Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel.

Infomoment Pilootprojecten Collectief Wonen op 5 juni 2013

14.00 uur in het Atelier van de Bouwmeester
Ravensteingalerij 54-59
1000 Brussel

Inschrijven verplicht en vragen schriftelijk tot uiterlijk 31 mei via bouwmeester@vlaanderen.be

Voor informatie en een persoonlijke afspraak kan u contact opnemen met Anne Malliet, team Vlaams Bouwmeester, Grasmarkt 61, 1000 Brussel, tel.:02/553.29.70 of anne.malliet@bz.vlaanderen.be.