Geef vorm aan de Eurometropool!

De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking 'Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai' schrijft een aanbesteding uit voor multidisciplinaire teams met als doel de ambities van de Eurometropool in beeld te brengen en vorm te geven. Het project "Visualize our Metropolis" moet bijdragen tot het versterken van de internationale uitstraling van de Eurometropool, en tegelijkertijd een gevoel van betrokkenheid creëren bij burgers en partners.

Er wordt gevraagd om op een 'uitnodigende, suggestieve en positief provocerende manier' een aanzet te geven voor het debat, en die op een creatieve manier te visualiseren, enerzijds met betrekking tot de identiteit van de Eurometropool en haar positie in Europa, en anderzijds rond 'het groene en het blauwe netwerk', als concrete aanzet voor het Eurometropool 2030 initiatief.

De offertes zullen beoordeeld worden op basis van hun kwaliteit, en in functie van competenties en ervaring met betrekking tot de opdracht, de manier waarop de opdracht door de kandidaat werd ingevuld, de voorgestelde methodiek en de kwaliteit van de voorgestelde visual supports.

Einddatum voor het indienen van de offertes is 12 september 2011 om 18u00, uitsluitend via wim.dejaeger@eurometropolis.eu. Meer info vindt u hier  http://fr.eurometropolis.eu/marches-publics/liste-des-consultations.html