Geïnteresseerde initiatiefnemers Pilootprojecten Zorg dienen hun kandidatuurdossier in

In totaal werden er voor de Pilootprojecten Zorg 30 dossiers ingediend. De kwaliteitskamer selecteert in eerste fase 10 initiatiefnemers. Deze 10 worden uitgenodigd voor een gesprek met de kwaliteitskamer. Na deze mondelinge toelichting worden 5 projecten voorgedragen. De definitieve bekendmaking zal gebeuren begin februari door minister Jo Vandeurzen.

Initiatiefnemers die een dossier hebben ingediend worden voor 31 december 2012 schriftelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de selectie fase °1.

Bijkomende vragen kan u steeds richten aan stijn.devleeschouwer@bz.vlaanderen.be

Paimio sanatorium of 1929 in Finland