Eindrapport 'Gent, transitie in mobiliteit en ruimte' Lees de resultaten van het onderzoek

LABO RUIMTE schreef in het voorjaar van 2019 een opdracht uit voor ontwerpend onderzoek naar het samengaan van duurzame mobiliteit en ruimtelijke ambities in de Gentse stads- en vervoerregio. Onderzoekers van Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis en Scelta Mobility bundelden hun inzichten in een eindrapport. 

Dit onderzoek zoekt aansluiting bij de beleidsinitiatieven die de voorbije jaren werden genomen rond zowel mobiliteit als ruimte, en de debatten die hierrond werden gevoerd in de media. De Vlaamse overheid wil namelijk werk maken van een modal shift, een verschuiving naar meer duurzame vervoermiddelen zoals het openbaar vervoer of de fiets, en van een multimodaal vervoerssysteem waarin gebruikers vlot kunnen schakelen tussen verschillende modi. Dat kunnen we alleen wanneer we ook een aantal ruimtelijke ambities mee in het vizier nemen. Het ene kan niet zonder het andere. Openbaar of collectief vervoer is pas performant wanneer een zekere kritische massa aan bewoners wordt bereikt.

Het onderzoeksteam van Tractebel, 51N4E, Granstudio, VUB-Cosmopolis en Scelta Mobility bundelde de inzichten uit het ontwerpend onderzoek in een eindrapport dat verkent wat polycentriciteit en combimobiliteit betekenen in de Gentse stadsregio. Het team ontwikkelde ook een aantal scenario’s voor een betere samenhang tussen ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen in de toekomst, en formuleerde op basis hiervan een aantal lessen die niet enkel voor de Gentse, maar voor alle vervoerregio’s relevant zijn. 

Terwijl het onderzoek liep, vroegen we aan fotograaf Olmo Peeters om alvast de condities en uitdagingen in beeld te brengen. Hij verkende de drie onderzoeksgebieden waarop ook wordt ingezoomd in het onderzoek. De fotoreportage brengt de vele opgaven in beeld, maar kan net zo goed gelezen worden als een ‘kansenkaart’.