Conferentie 'HOW TO SWIM' op 28 maart 2018

Op woensdag 28 maart organiseert POOL IS COOL een conferentie over de mogelijkheden voor openluchtzwemmen in Brussel. Drie internationale experten delen er hun ervaringen en gaan in gesprek met Brusselse initiatiefnemers.  POOL IS COOL ontving in 2016 het Bouwmeester Label voor zijn onderzoekstraject rond zweminfrastructuur in openlucht in Brussel.

Ana Salinas (Wilk-Salinas architecten, ontwerpers Badeschiff Berlijn), Tim Sutton (voorzitter Brockwell Swimmer Club, London) en Patrick Bidegain (Green Concept landschapsarchitecten, Lyon en ontwerper zwemvijver, Dour) zullen toelichten hoe hun projecten tot stand kwamen, hoe ze gefinancierd en beheerd worden, wat de rol en de vragen van de gebruikers zijn en welke technische mogelijkheden voorhanden zijn om een zwemplek op een duurzame manier in te passen in de omgeving. De sprekers zullen verder ervaringen uitwisselen met interessante Brusselse initiatieven.

De conferentie kadert in de vierdaagse multidisciplinaire masterclass die POOL IS COOL van 27 tot 30 maart 2018 in Brussel organiseert. Doel is om hybride processtructuren te ontwikkelen die rekening houden met ruimtelijke en infrastructurele vereisten, sociale en bestuurlijke behoeften en financiële en managementeisen voor openbare openluchtluchtfaciliteiten. 

De conferentie  vindt plaats op woensdag 28 maart om 14 uur bij Perspective.brussels – Naamsestraat 59 – 1000 Brussel. Voertalen zijn Engels en Frans. 

 

Inschrijven via info@pooliscool.org