Conceptsubsidie Stedenbeleid: ontwerpers gezocht voor vijf geselecteerde stadsvernieuwingsprojecten Dien uw interesseformulieren in tot maandag 27 maart om 12 uur

Eind 2022 kende de Vlaamse Regering aan vijf projecten een conceptsubsidie toe in het kader van de Oproep stadsvernieuwing 2022. Ontwerp- en studiebureaus die interesse hebben om één of meerdere van deze projecten uit te voeren, kunnen hun belangstelling kenbaar maken tot 27 maart 2023. Voor elk project moet een apart interesseformulier worden ingevuld. 

Vijf aanvragers ontvangen een conceptsubsidie van Stedenbeleid Vlaanderen voor hun stadsvernieuwingsproject:

  1. Antwerpen, Sint-Jansplein voor buurt en stad
  2. Gent, Herintroductie Historische Waterloop in Kolveniersgang en Blaisantvest
  3. Leuven, Van Tuinwijken naar Klimaatwijken
  4. Oostende, Westerkwartier als wijk van de toekomst, het belang van de tussenschaal
  5. Roeselare, Academie

Op de webpagina van de conceptsubsidies 2022 vindt u meer informatie over de goedgekeurde conceptsubsidies 2022:

  • de projectfiche uitgewerkt door de peter/meter vanuit het regieteam;
  • het aanvraagformulier zoals ingediend door de stad;
  • de juryfiche met de beoordeling van de jury Stadsvernieuwing;
  • de presentatie voor de jury;
  • eventuele bijkomende informatie

 

Indienen

Interesseformulieren kunnen uiterlijk tegen maandag 27 maart 2023, 12 uur, worden ingediend via stedenbeleid@vlaanderen.be

 

Meer info en interesseformulier

Website stedenbeleid