Boekpresentatie Bouwmeester Rapport 2012-2015

Zopas rolde het lijvige Bouwmeester Rapport 2012-2015 van de persen. Het biedt  een rijk geïllustreerd overzicht van de werking van het Team Vlaams Bouwmeester. Diverse partners, experten en teamleden laten hun licht schijnen over de initiatieven, allianties en realisaties die in de voorbije vier jaar tot stand zijn gebracht. Daarbij gaat ruime aandacht naar vertrouwde instrumenten als de Open Oproep, maar ook naar de nieuwe trajecten die door voormalig Bouwmeester Peter Swinnen werden opgestart: de Pilootprojecten, het samenwerkingsverband Labo Ruimte, ontwerpend onderzoek rond specifieke cases…

Het boek is óók het product van een bewogen tijd, waarin het Bouwmeesterschap zélf het voorwerp uitmaakte van bijwijlen heftig publiek debat en vervolgens van een grondige evaluatie. De maatschappelijke relevantie van het instituut is inmiddels bekrachtigd, zijn functie en plaats binnen de Vlaamse overheid scherp gesteld. Een uitgelezen moment dus om even stil te staan bij de rijkdom van onze werking en vooruit te kijken naar nieuwe uitdagingen.

De oorspronkelijk geplande presentatie werd vanwege de tragische gebeurtenissen in Brussel uitgesteld. Het Team Vlaams Bouwmeester nodigt u alsnog  uit in het Atelier Bouwmeester op dinsdag 19 april. Architect, architectuurcriticus en coauteur Pieter T’Jonck geeft een korte beschouwing, waarna waarnemend Vlaams Bouwmeester Stefan Devoldere een eerste exemplaar zal overhandigen aan een vertegenwoordiger van minister-president Geert Bourgeois.

Dinsdag 19 april 2016, 19.00u

 

Atelier Bouwmeester
Ravensteingalerij 54
1000 Brussel