Atelier Bouwmeester opent zijn deuren

Op zondag 13 oktober is het Dag van de Architectuur in Vlaanderen en Brussel, met als centrale thema Bloeiende landschappen. Naar aanleiding van die dag opent het Atelier Bouwmeester zijn deuren voor een kleine tentoonstelling over De  Prijs Bouwmeester 2013.

De Prijs Bouwmeester bekroont publieke en semipublieke bouwheren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel het resultaat in beschouwing genomen, maar vooral het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging.

De laureaten van de Prijs Bouwmeester 2013 zijn de stad Gent voor de heraanleg van het Emile Braunplein, de stad Deinze voor haar stadskernvernieuwing, en de gemeente en het OCMW van Oostkamp voor het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus.

Gent, Deinze en Oostkamp tonen aan hoe je als grote of kleine gemeente op een uitzonderlijke manier kan omgaan met je centrum, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit.

Het Atelier is vrij te bezoeken tussen 10u en 18u.

Raadpleeg het volledige programma op www.dagvandearchitectuur.be