Atelier Bouwmeester in gebruik

Op vrijdag 20 januari 2012 werd het nieuwe Atelier Bouwmeester plechtig geopend in de rotonde van de Ravensteingalerij in hartje Brussel. Met het Atelier wil het Team Vlaams Bouwmeester zijn werking een grotere zichtbaarheid verlenen, en op een actieve manier deel uitmaken van het stedelijk weefsel. Voor de inrichting werd samengewerkt met NU Architectuuratelier en Nick Top.

Reeds in zijn ambitienota voor de periode 2010-2015 stelde Vlaams Bouwmeester Peter Swinnen: 'Onze werking heeft geen kantoorruimte pur sang nodig, maar eerder een atelieromgeving, een no-nonsenseplek waar het nadenken over architectuur en bouwcultuur daadwerkelijk wordt getest en getoond, en dit aan de hand van kleinschalige in-house activiteiten zoals workshops, seminaries, jury's, galeriepresentaties en lezingen...'

De programmatie van het Atelier startte op de avond van de opening met de presentatie van een nieuwe publicatie over kunst en openbare ruimte (Cahier 3 Openbaarheid. Over publiek domein, planning en restruimte) en een tentoonstelling van de vijf maquettes die via de Open Oproep in de running waren voor het nieuwe Provinciehuis in Antwerpen.

Het Team Vlaams Bouwmeester nodigde ook beeldend kunstenares Suchan Kinoshita uit om een bijdrage te leveren op maat van de plek. En passant: Scenario voor een passage, is geïnspireerd door het passagekarakter van de plek, zuigt omgevingsgeluiden uit de galerij naar binnen en richt de aandacht van de voorbijganger door lichtcomposities op het interieur van het Atelier.


Het Atelier is vanaf nu de publieke ontvangst- en werkruimte van de Vlaams Bouwmeester, een voorbeeldige plek van samenwerking, waar de Vlaamse Overheid zich openstelt voor het ruimtelijk debat, waar intenties en geleverde inspanningen publiek worden gemaakt. De kantoren van het Team Vlaams Bouwmeester verhuizen naar een locatie even verderop op de Grasmarkt 61 te Brussel.

U kan de toespraken hier nalezen:

- Bart Huybrechts, adjunct-kabinetschef van minister Bourgeois

Peter Swinnen, Vlaams Bouwmeester