Aanbevelingsnota: elektrisch laden in de publieke ruimte Laadpunten als middel tot opwaardering van de publieke ruimte

Eind 2011 wees de Vlaamse Bouwmeester in een open brief op de gevaren en de potenties van elektrische laadinfrastructuur voor de publieke ruimte. De brief vond ruim weerklank. Na een traject met stakeholders en bevoegde overheden heeft het Team Vlaams Bouwmeester nu een aanbevelingsnota klaar.

Om de transitie naar elektrisch rijden waar te maken, moeten er tegen 2030 zo’n 100.000 laadpunten worden geplaatst. Deze moeten een plaats krijgen in onze (semi)publieke ruimte. Zo wordt de transitie naar elektrisch rijden ook een ruimtelijke kwestie. Wat zijn geschikte locaties voor het plaatsen van laadinfrastructuur, en hoe wordt deze best georganiseerd? Om lokale besturen op weg te helpen werd, in samenspraak met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de realisatie van het laadnetwerk, een aanbevelingsnota opgemaakt. Aandachtspunten zijn het bundelen van laadinfrastructuur, het verkleinen van de ruimtelijke impact van geparkeerde wagens op de straat en het verbeteren van de verblijfskwaliteit van de publieke ruimte.

De laadinfrastructuur is uiteraard slechts één van de vele kwaliteitsbepalende factoren in onze publieke ruimte. Het Team Vlaams Bouwmeester ijvert voor een geïntegreerde benadering van de publieke ruimte, zodat samen met het mobiliteitsvraagstuk ook andere uitdagingen (leefbaarheid, klimaatadaptatie,…) worden aangepakt. Vanzelfsprekend kunnen lokale besturen steeds terecht bij het Team Vlaams Bouwmeester met vragen rond de kwaliteitsverhoging van de publieke ruimte en de instrumenten die we hiervoor kunnen inzetten. 

De ‘Aanbevelingsnota laadinfrastructuur’ kwam tot stand in samenwerking met het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), netbeheerder Fluvius, de stad Mechelen, de gemeenten Dilbeek en Halle, de Universiteit Gent (Faculteit ingenieurswetenschappen en architectuur) en het ondersteuningsplatform Gezonde Publieke Ruimte van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.