27 jonge ontwerpers en 14 kunstenaars aan zet in de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen

Naar aanleiding van de oproep aan jonge ontwerpers toonden maar liefst 127 onder hen hun interesse in deelname aan de Meesterproef 2019 Sociaal Wonen. Een mooi bewijs dat de nieuwe generatie architecten staat te popelen om met dit thema aan de slag te gaan.

Bij hun aanmelding getuigden de jonge ontwerpers van een krachtige ambitie om creatief om te gaan met sociaal wonen en kwaliteitsvolle ontwerpen te helpen realiseren. Alle reacties werden door het Team Vlaams Bouwmeester, de opdrachtgevers en de meters en peters grondig bestudeerd, en 27 beloftevolle ontwerpers werden uitgenodigd een offerte in te dienen voor een van de negen projecten.

Geselecteerde ontwerpers

Geselecteerde kunstenaars

Het Platform Kunst in Opdracht van het departement Cultuur, Jeugd en Media nodigde van zijn kant dertien jonge kunstenaars uit om een offerte in te dienen voor in totaal vier projecten.

De Inspiratiedag

Op vrijdag 29 november organiseerde het Team Vlaams Bouwmeester samen met de VMSW en de VVH een ‘Inspiratiedag’ in de Sint-Geertruikerk in Leuven. Hier kwamen de jonge ontwerpers en kunstenaars, de meters en peters, de opdrachtgevers en de stuurgroep samen en kregen ze de kans om zich aan de hand van korte lezingen en projectbezoeken te verdiepen in specifieke thema’s. Doel was de deelnemers een actueel, inspirerend en vernieuwend beeld te geven van sociaal wonen.