20 jaar Bouwmeesterschap: Save the dates! Aftrap op 11 juni met gespreksavond over rol en toekomst van het bouwmeesterschap

Dit jaar is het 20 jaar geleden dat b0b Van Reeth als eerste Vlaamse Bouwmeester van start ging. Het Team Vlaams Bouwmeester stelt de komende maanden in het teken van deze viering. We geven op 11 juni de aftrap met een gespreksavond over de rol en toekomst van het bouwmeesterschap. In het najaar volgen onder meer de opening van een reizende tentoonstelling over 20 jaar Open Oproep, en een programma rond voorbeeldig publiek opdrachtgeverschap.

Een debat over de toekomst van het bouwmeesterschap op 11 juni 2019

2019 markeert niet alleen de twintigste verjaardag van het bouwmeesterschap: binnenkort moet ook de vacature gelanceerd worden voor de opvolging van huidig Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck. De conceptnota ‘Vernieuwd Bouwmeesterschap’, die in 2015 door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, bepaalt immers dat de huidige regering de vacature uitschrijft, waarna de volgende de nieuwe Bouwmeester aanduidt. Redenen genoeg dus om samen met een aantal experten en betrokkenen terug te blikken op twintig jaar Vlaams bouwmeesterschap, maar vooral: om in het veld van architectuur en publieke opdrachtgevers te peilen naar ervaringen, inzichten en frisse ideeën. Het debat zal in goede banen worden geleid door Véronique Patteeuw (ENSAP Lille / KULeuven). Bedoeling is om in een brede en informele gedachtewisseling, samen met u, zicht te krijgen op nieuwe uitdagingen en nieuwe opgaven, en elementen te verzamelen voor een agenda voor het bouwmeesterschap van de toekomst. Panelleden zijn onder anderen Sofie De Caigny (directeur Vlaams Architectuurinstituut), Dirk Somers (Bovenbouw Architectuur), Véronique Claessens (directeur Ruimtelijke Ontwikkeling, stad Genk) en Michiel Dehaene (hoofddocent Stedenbouw UGent). De avond vindt plaats in het Atelier Bouwmeester op 11 juni 2019 om 19u. Noteer alvast de datum in uw agenda!

Een reizende tentoonstelling over 20 jaar Open Oproep

Op 19 september opent in Gent, net voor de start van het Festival van de Architectuur 2019, in het Vandenhove Centrum voor Kunst en Architectuur een tentoonstelling over het eerste en best gekende instrument dat vanuit het bouwmeesterschap werd ontwikkeld om de architectuurkwaliteit van de gebouwde omgeving in Vlaanderen te bevorderen: de Open Oproep selectieprocedure voor ontwerpers. Niet alleen de huidige aanblik van Vlaamse steden en gemeenten, ook het denken en spreken over architectuur in Vlaanderen werden er mee door bepaald. De procedure heeft bovendien de Vlaamse architectuur en Vlaamse ontwerpers internationaal mee op de kaart gezet. De tentoonstelling, ontwikkeld door docenten van de Vakgroep Architectuur en Stedenbouw van de Universiteit Gent, put uit het rijke archief van het Team Vlaams Bouwmeester en omvat verrassende architectuurinstallaties van Ester Goris, Malgorzata Maria Olchowska en Joris Kerremans. Ze biedt een unieke kijk op de Open Oproep als een dynamische samenwerking tussen opdrachtgever, architect en Bouwmeester.

Voorbeeldig publiek opdrachtgeverschap

Later dit jaar volgt in de marge van de tentoonstelling, die in variërende versies door Vlaanderen zal reizen, een studiedag rond ambitieus publiek opdrachtgeverschap en het instrumentarium van het Team Vlaams Bouwmeester. Het programma richt zich vooral tot medewerkers van lokale besturen en andere publieke opdrachtgevers. Het wordt ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en het Kenniscentrum Vlaamse Steden. Bij die gelegenheid worden ook de Prijzen Wivina Demeester 2019 voor excellent bouwheerschap uitgereikt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief onderaan de pagina