Het landbouwrapport 2018 Schaalverkleining om de landbouw (en de planeet) te redden

De stand van zaken van de Vlaamse landbouwsector kan niet langer besproken worden zonder dit te kaderen in de globale precaire ecologische situatie waarin onze planeet zich bevindt. De aanwezigheid van de mens en de schaal van zijn activiteiten hebben een desastreuse omvang bereikt. Ons tijdvak heet niet voor niets het antropoceen. En alhoewel iedere milieubewust mens terecht de mond vol heeft van klimaatverandering en broeikasgassen, is het veel belangrijker om te focussen op de drie grote onderliggende oorzaken: planetaire overbevolking, overmatig grondgebruik en een blind geloof in de absurde mogelijkheid van eeuwigdurende economische groei.

Lees de bijdrage in het landbouwrapport 2018, geschreven door Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester en Elke Vanempten, coördinator Pilootprojecten Productief Landschap

Het nobele doel om genoeg betaalbaar voedsel voor alle mensen te produceren, is omgeslagen in een machinerie die het milieu en de landbouw zelf vernietigt. Leo Van Broeck