Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies

"Het 'Betonrapport van de Vlaamse Gemeenten en Provincies' opgemaakt door Natuurpunt is een sterk staaltje van beleidsondersteunend werk gebaseerd op onderzoek en verwerking van nauwkeurig verzamelde data. Het rapport brengt de diagnose precies in kaart en toont onderbouwd aan op welke wijze het ruimtebeslag, de verharding, de dagelijkse inname van open ruimteen de leefdichtheid de laatste decenna zijn geëvolueerd. Zo is de leefdichteid Vlaanderen verder blijven verdunnen van 36 inwoners per hectare ruimtebeslag in 1985 naar nog slechts 25 inwoners per hectare ruimtebeslag in 2015.

Naast die diagnose draagt het rapport ook de juiste oplossingen aan: niet bouwen in groen, in overstromingsgebied of in plaatsen die qua openbaar vervoer slecht ontsloten zijn, verdicht en mik op compacte dorpen en steden, schrap overbodige bouwgronden, zorg voor betaalbaar wonen op goede plaatsen. Tenslotte onderlijnt het rapport terecht het belang en de mogelijke impact van de lokale besturen wat betreft het al dan niet slagen van de nodige transities. Het einddoel is het uiteindelijk doen krimpen van ons ruimtebeslag, het doen stijgen van de leefdichtheid en het resoluut bijmaken van meer echter natuur."

 Leo Van Broeck, Vlaams Bouwmeester

 

Over het betonrapport

Betonrapport van de Vlaamse gemeenten en provincies. Een studie van Natuurpunt vzw (27 augustus 2018)

In Vlaanderen verdwijnt er elke dag 6 hectare open ruimte onder het beton. In geen enkele Europese regio wordt zo kwis-tig met open ruimte omge-sprongen. Dat dreigt onze regio onleefbaar te maken: met veel fileleed, torenhoge infrastruc-tuurkosten, een ongezonde leefomgeving en versnipperde natuur tot gevolg. De Vlaamse regering heeft dan ook terecht gekozen voor een betonstop: geen bijkomende inname meer van landbouwgrond en natuur. Maar hoewel de ambitie op Vlaams niveau is gesteld, ligt de realisatie ervan op een totaal ander niveau: in handen van  lokale besturen. Zij zullen de betonstop moeten realiseren. Elk gemeentebestuur zal de komende legislatuur inspan-ningen moeten leveren. Met dit rapport wil Natuurpunt de ge-meenten een leidraad bieden om hun eigen betonstop waar te maken.

Belangrijkste conclusies uit het betonrapport

  • De afgelopen jaren is de bewoning in Vlaanderen verder verdund. Het aantal inwoners per bebouwde oppervlakte daalde van 36 naar 25 inwoners per hectare. In plaats van efficiënter, wordt kwistiger met open ruimte omgesprongen.
  • Geen enkele stad draait zo snel aan de betonmolen als Hoogstraten: per week ging er meer dan een halve hectare open ruimte op de schop, en dat tien jaar lang. In slechts een minderheid van de Vlaamse gemeenten wordt efficiënt omgesprongen met open ruimte.
  • Toch ligt de sleutel tot de betonstop bij de gemeenten. Zij moeten die waarmaken. De belangrijkste stap daarin is het schrappen van overtollige bouwgronden: ca. 57.500 ha verdeeld over heel Vlaanderen. Maar de Vlaamse overheid moet de financiering ervoor nog opzetten.