Prijs Bouwmeester 2013

De Prijs Bouwmeester bekroont publieke en semipublieke bouwheren die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Daarbij wordt niet enkel het resultaat in beschouwing genomen, maar vooral het, vaak complexe, proces dat daaraan voorafging. De laureaten van de Prijs Bouwmeester 2013 zijn de stad Gent voor de heraanleg van het Emile Braunplein, de stad Deinze voor haar stadskernvernieuwing, en de gemeente en het OCMW van Oostkamp voor het bestuurs- en dienstencentrum Oostcampus. Gent, Deinze en Oostkamp tonen aan hoe je als grote of kleine gemeente op een uitzonderlijke manier kan omgaan met je centrum, en hoe een uitgesproken visie daarbij hand in hand gaat met ontwerpende creativiteit. Stijn Bollaert kreeg de opdracht de drie winnende projecten te fotograferen. Van elk project is een van zijn foto's te zien op de vensters van het Atelier Bouwmeester.