LABO RUIMTE Boerenland: op zoek naar toekomstbestendige landbouwlandschappen SmallTalk 55

LABO RUIMTE Boerenland is een ontwerpend onderzoek naar de vraag hoe we landschappelijk-ecologische doelstellingen en landbouweconomische uitdagingen met elkaar kunnen verzoenen. Twee ontwerpteams gingen aan de slag op twee testgebieden en presenteren op 7 mei de inzichten uit hun onderzoek.

OMGEVING landscape architecture - urbanism bestudeerde, in samenwerking met Inagro en VITO, het werkingsgebied van de intercommunale Leiedal; Atelier Romain focuste op het gebied van de Voorkempen.  

Met deze onderzoeken trachten we een brug te slaan tussen de wereld van ruimtelijke ontwerpers en planologen enerzijds en de landbouwwereld anderzijds, in een zoektocht naar mogelijke toekomstperspectieven voor onze landbouwlandschappen.

SmallTalk 55: Boerenland from Vlaams Bouwmeester on Vimeo.

 

webpagina boerenland

Datum
07 mei 2024 19u00

Plaats
Atelier Bouwmeester, Ravensteingalerij 54-59, 1000 Brussel