Verkenningstraject

Om de kansen en drempels voor een transformatie beter in beeld te krijgen, werd in 2019 een verkenningstraject opgestart met als doel na te gaan hoe ver steden en gemeenten in de praktijk staan met strategieën om goed gelegen wijken te transformeren.

Tijdens dit verkenningstraject organiseerde het multidisciplinair team Bovenbouw, Orientes, Michiel Dehaene en PwC Legal  in de zomer van 2019 drie workshops met lokale overheden en experten (o.a. juristen, projectontwikkelaars, sociologen). Deze workshops focusten op :

  1. een ruimtelijke verkenning en regierol van de lokale overheid
  2. de financieel-economische context en juridische tools
  3. participatie en draagvlak.

Uit dit traject kwamen drie inzichten naar boven: 

  1. Mobilisatie en organisatie: er gaapt een kloof tussen de urgentie van herontwikkeling van wijken en concrete acties op het terrein, doordat lokale besturen er onvoldoende in slagen zich te mobiliseren en te organiseren rond de potentiële herontwikkeling; 
  2. Juridisch-technisch kader: het overgrote deel van de nodige kennis en instrumenten bestaat reeds, maar de mogelijkheden zijn onvoldoende gekend; 
  3. Financiering: voorfinanciering vormt een drempel, maar er zijn andere opties (bijv. PPS of rollend investeringsfonds). 

In het najaar van 2020 volgde hierop een projectoproep om steden en gemeenten te ondersteunen.

 

Brochure

De inzichten uit dit verkenningstraject werden gebundeld in de brochure Verkavelingswijken in transformatie.

cover leefbuurten

Lees de brochure